Výzva na úhradu poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

Výzva na úhradu poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

Životné prostredie a príroda     Oddelenie životného prostredia.    
Výzva na úhradu poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.