Navrhované opatrenia Ústredného krízového štábu Slovenska

Navrhované opatrenia Ústredného krízového štábu Slovenska

Zdravie     mestský úrad    

Navrhované opatrenia Ústredného krízového štábu Slovenska

od 12.10.2020

ŠKOLY

·         Stredné školy prechádzajú od pondelka (12.10.2020) na dištančné vzdelávanie až do odvolania. Základné a materské školy a osemročné gymnáziá budú fungovať v režime ako doteraz. Školské družiny budú fungovať za prísnych opatrení. Fungovať bude aj školské stravovanie podľa nastavených usmernení.

·         Fungovanie telocviční v školách, skupinových výučieb umeleckých škôl či centier voľného času sa dočasne ruší. Rovnako sa ruší organizácia lyžiarskych, plaveckých kurzov, exkurzií či iných výletov a aktivít mimo škôl.

·         Bližšie podrobnosti zverejní ministerstvo školstva na svojej webovej stránke.

 

Od 15.10.2020

RÚŠKA

·         Rúška bude povinné nosiť v intraviláne obce a mesta. Na tvári ich nebudete musieť mať v extraviláne obce či mesta, napríklad v prírode, ak ste členovia spoločnej domácnosti, alebo ak budete od cudzích osôb vzdialení viac ako 5 metrov.

·         Nosenie rúšok bude povinné aj pre deti na prvom stupni základných škôl. V materských školách je ich nosenie dôrazne odporúčané. Výnimku z nosenia rúšok budú mať napríklad aj nepočujúci žiaci a žiaci s mentálnym postihnutím a s poruchou autistického spektra.


HROMADNÉ PODUJATIA

·         Zakazujú sa všetky hromadné podujatia, výnimku budú mať sobáše, krsty a pohreby, pričom bude pre nich platiť obmedzenie 1 osoba na 15 štvorcových metrov v interiéri; v exteriéri bude nutné dodržiavať dvojmetrové rozostupy, pričom počet účastníkov nebude obmedzený.

·         Výnimka bude rovnako platiť pre zápasy profesionálnych líg (futbal, hokej, volejbal, basketbal, hádzaná – 1.liga), ktoré sa však budú musieť konať bez účasti divákov, hráči budú pravidelne testovaní na COVID-19

·         Ostane zachovaná výnimka zhromaždení zvolaných na základe zákona (mestské a obecné zastupiteľstvá, schôdze parlamentu, súdy) za dodržiavania nastavených protiepidemických opatrení.


PREVÁDZKY

·         Počet zákazníkov v prevádzkach bude obmedzený na 1 osobu na 15 štvorcových metrov

·         V obchodných centrách sa zvažuje možnosť merania teploty pri vstupe

·         Prevádzky verejného stravovania (reštaurácie, pohostinstvá, kaviarne a podobne) budú môcť podávať nápoje a jedlo len v exteriéri (terasy) alebo ich baliť zákazníkom so sebou

·         Otváracie hodiny prevádzok verejného stravovania ostávajú obmedzené podľa súčasných pravidiel

·         Seniori budú mať vyhradené hodiny pre nákup v potravinách a drogériách od 9:00 do 11:00, nakupovať však budú môcť aj mimo tohto času, dôrazne im však ako rizikovej skupine odporúčame, aby využívali tento vyhradený čas, pretože najmä v pracovnom týždni v tomto čase nakupuje menej iných skupín obyvateľstva

·         Uzatvoria sa prevádzky divadelných, hudobných, filmových a iných umeleckých predstavení, kúpalísk, plavární, sáun, akvaparkov, fitness a wellness centierNa opatreniach sa v súčasnosti pracuje a budú zverejnené najneskôr v stredu 14.10.2020.

 

Opatrenia by mali platiť do času, kým sedemdňový kĺzavý medián nedosiahne hranicu 500 (poznámka: kĺzavý medián z nedele 11.10.2020 bol 1.037)

 

Navrhované opatrenia Ústredného krízového štábu Slovenska