Návšteva kostola počas núdzového stavu

Návšteva kostola počas núdzového stavu

Udalosti a ľudia     Iveta Tóthová    
Veriaci môžu navštevu kostolov počas núdzového stavu absolvovať iba s podmienkou dodržiavania prísnych nariadení. Vzhľadom na platné obmedzenie počtu účastníkov verejných zhromaždení v rámci celej SR, od 1. 10. 2020 môže byť aj v seredskom kostole počas svätej omše max. 50 osôb.
 
Sedenie je možné len v laviciach,  v jednej  lavici môžu sedieť  iba tri osoby. Prvé dve lavice sú rezervované pre veriacich, na ktorých úmysel je svätá omša. Ak veriaci chodia na sv. omšu cez týždeň ráno aj večer, lepšie je ísť na rannú sv. omšu a večer nechať miesto ostatným.
 
 
Z dôvodu obmedzeného počtu veriacich v kostole, seredská farnosť pridala sväté omše: 
SOBOTA 17:00 a 18:00 hod.
NEDEĽA 07:30, 09:00 (kostol), 09:00 (Čepeň), 10:30, 18:00 hod.
 
Kto bude v sobotu na večernej sv. omši, odporúča sa v nedeľu už nechodiť , aby zostalo miesto pre ostatných. Na sv. omše v nedeľu a prikázaný sviatok dáva náš diecézny biskup všeobecný dišpenz od fyzickej účasti. To znamená, že veriaci nie sú viazaní pod hriechom zúčastniť sa sv. omši. V takom prípade odporúčame sledovať sv. omšu cez televíziu Lux, Rádio Lumen alebo RTVS.
 
Biskupi Slovenska prosia veriacich, ktorí sú viac ohrození, ľudí vo vyššom veku, taktiež trpiacich chronickými ochoreniami, ľudí po operačných zákrokoch, ako aj tých, ktorí sa starajú o seniorov, aby znovu uprednostnili sledovanie bohoslužieb prostredníctvom médií alebo internetu.
 
 
Návšteva kostola počas núdzového stavuNávšteva kostola počas núdzového stavu