Astoria Senior House - nové zariadenie pre seniorov v Seredi

Astoria Senior House - nové zariadenie pre seniorov v Seredi

Udalosti a ľudia     Iveta Tóthová    
Astoria Senior House je novým súkromným zariadením pre seniorov s vyšším štandardom sociálnych služieb. Nachádza sa v Seredi v časti Horný Čepeň.
 
Dopyt po službách domova dôchodcov je na Slovensku veľký. Dôvodom sú najmä dlhé čakacie doby na umiestnenie seniorov do zariadení. Aj preto vznik nového Astoria Senior House  určite mnohí privítali. Zariadenie má za cieľ poskytovať seniorom kvalitné služby prostredníctvom profesionálneho personálu.
 
 
Starnutie je prirodzená súčasť života, no v kombinácii s nepriaznivým zdravotným stavom veľakrát spôsobuje, že sa ľudia v staršom veku nedokážu o seba postarať a potrebujú pomoc či už rodinných príslušníkov alebo pomoc v špecializovaných zariadeniach. Astoria Senior House ponúka služby a starostlivosť v oblasti opatrovania, zdravotníctva a sociálnych služieb.  Keďže zariadenie funguje na princípe rodinného typu, klienti tu nájdu pocit istoty a bezpečia v príjemnej atmosfére. Ako zamestnanci zariadenia hovoria: „Sme v tejto oblasti nováčikmi avšak budeme robiť všetko preto, aby sa naši budúci klienti – prijímatelia sociálnych služieb u nás cítili dobre, aby boli spokojní, aby zabudli na svoje zdravotné problémy a aby sa po návštevách medzi svojimi blízkymi vracali do nášho zariadenia s radosťou.“
 
 
Astoria Senior House sa nachádza v tichej lokalite. Zariadenie má kapacitu 29 miest.  Už pri výstavbe bol kladený dôraz na bezbariérovosť. V každej izbe sa nachádza sociálne zariadenie, televízor či  wifi pripojenie. Klienti budú mať na rukách SOS náramky, aby si v prípade potreby mohli privolať pomoc. Strava bude zabezpečovaná formou donášky, no zariadenie disponuje aj kvalitne vybavenou kuchyňou. Spoločné priestory pôsobia príjemne a sú tak isto prispôsobené potrebám klientov. Exteriér ponúka pekné prostredie s množstvom zelene, lavičiek ale aj možnosť založiť si vlastnú záhradku.  
 
 
Zariadenie kládlo veľký dôraz aj pri výbere personálu: "Našou snahou pri výbere zamestnancov bolo prioritou zamestnať takých, ktorí v podobnej sfére pracovali. Taktiež si uvedomujeme, že v podobných zariadeniach absentuje poskytovanie rehabilitačných služieb u tých,  ktorí prekonali náhle cievne príhody, sú v pooperačnom stave po zlomeninách krčka stehnovej kosti i iných stavov v pooperačnom a  rekonvalescenčnom období. Naši zamestnanci sú erudovaní v tejto oblasti s dosiahnutým odborným vzdelaním a taktiež v opatrovateľskej a ošetrovateľskej starostlivosti vieme poskytnúť našim klientom- prijímateľom  sociálnych služieb kvalitné sociálne, ošetrovateľské a opatrovateľské služby."
 
 
Do zariadenia sa klienti zatiaľ prijímajú bez poradovníka. Informácie získate na telefónnom čísle +421910180775 alebo navštívte ich webovú prípadne facebookovskú stránku. Personál je pripravený brať  ohľad na osobné potreby a požiadavky klientov. Prvoradou úlohou je uľahčiť im adaptáciu a zabezpečenie dôstojného prežitia jesene života.
 
 
 
 
Astoria Senior House - nové zariadenie pre seniorov v Seredi Astoria Senior House - nové zariadenie pre seniorov v Seredi Astoria Senior House - nové zariadenie pre seniorov v Seredi Astoria Senior House - nové zariadenie pre seniorov v Seredi Astoria Senior House - nové zariadenie pre seniorov v Seredi Astoria Senior House - nové zariadenie pre seniorov v Seredi Astoria Senior House - nové zariadenie pre seniorov v Seredi Astoria Senior House - nové zariadenie pre seniorov v Seredi Astoria Senior House - nové zariadenie pre seniorov v Seredi Astoria Senior House - nové zariadenie pre seniorov v Seredi Astoria Senior House - nové zariadenie pre seniorov v Seredi