Semafor Sociálnej poisťovne

Semafor Sociálnej poisťovne

Ekonomika     Sociálna poisťovňa    

Semafor Sociálnej poisťovne

1.       Zelené pobočky – pobočky, ktoré sa nachádzajú v zelenom okrese podľa národného semaforu a zároveň nemajú potvrdené ochorenie „Covid-19“ na pracovisku, ani vyšší počet zamestnancov v karanténe. Tieto pobočky fungujú v štandardnom režime.

 

2.       Oranžové pobočky - sú pobočky, ktoré sa nachádzajú v oranžovom okrese podľa národného semafóru a zároveň/alebo majú potvrdeného zamestnanca s „Covid-19“  na pracovisku a/alebo vyšší počet zamestnancov v karanténe. Tieto pobočky budú  v tzv. sprísnenom mäkkom režime, tzn.:

ü  namiesto klientskych centier je povinnosťou riaditeľa pobočky  zabezpečiť osobitný priestor pri vstupe do priestorov na preberania dokumentácie a konzultácie s vybranými zamestnancami (zabezpečiť telefónny zoznam  na zodpovedných zamestnancov podľa dávkovej agendy);

ü  režim so schránkami na preberanie dokumentov.

 

 

3.       Červené pobočky -  pobočky, ktoré sa nachádzajú v červenom okrese podľa národného semaforu a zároveň/alebo majú vyšší počet pozitívnych „Covid-19“ zamestnancov na pracovisku a vyšší počet zamestnancov v karanténe (počet pozitívnych a v karanténe ohrozuje chod pobočky - podľa veľkosti pobočky). Tieto pobočky budú v tzv. sprísnenom tvrdom režime, tzn.:

ü  upravené úradné hodiny pre klientov každý deň v týždni od 8.00 hod.    do 11.00 hod. okrem stredy, streda od 13.00 hod. do 16.00 hod. – tzv. dlhý deň;

ü  namiesto klientskych centier je povinnosťou riaditeľa pobočky  zabezpečiť osobitný priestor pri vstupe do priestorov na prebrania dokumentácie a konzultácie s vybranými zamestnancami (zabezpečiť telefónny zoznam na zodpovedných zamestnancov);

ü  režim so schránkami na preberanie dokumentov;

ü  zákaz pracovných návštev na pracovisku.

 

Spoločné opatrenie pre všetky pobočky bez ohľadu na semafor:

ü  dodržiavanie všeobecných hygienických opatrení (rúška, dezinfekcia, odstup atď.);

ü  poskytnutie zamestnancom pobočiek všetkých ochranných prostriedkov, ktoré sú potrebné  a sú k dispozícii;

ü  zákaz súkromných návštev na pracovisku;

ü  zákaz vstupu rodičov s deťmi do priestorov SP;

ü  pokladne prestanú preberať hotovosť, klient využije ostatné zákonné formy platby.

 

Semafor SP - momentálny stav k 1. októbru 2020:

Oranžové pobočky - pobočka Senica aj vysunuté pracovisko Holíč; pobočka Trebišov.

Červené pobočky  - pobočka Bardejov; vysunuté pracovisko Tvrdošín (pobočka Dolný

           Kubín).

Semafor Sociálnej poisťovne