Na Slovensku platí núdzový stav

Na Slovensku platí núdzový stav

Udalosti a ľudia     Iveta Tóthová    
Od 1. októbra platí na Slovensku núdzový stav.  Vláda ho vyhlásila v zmysle ústavného zákona o bezpečnosti štátu  a je možné ho vyhlásiť v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu. Premiér Igor Matovič na sociálnej siti informoval že bude platiť po dobu 45 dní a o jeho predĺžení alebo nepredĺžení vláda rozhodne až po 1. novembri.
 
V čase núdzového stavu môže štát v zmysle zákona obmedziť základné práva a slobody, a to v nevyhnutnom rozsahu, na nevyhnutný čas. Vláda ho môže vyhlásiť, ak došlo, alebo bezprostredne hrozí, že dôjde k ohrozeniu života a zdravia osôb, životného prostredia alebo k ohrozeniu značných majetkových hodnôt. Najdlhšie môže v zmysle zákona trvať 90 dní.
 
Núdzový stav bol pre oblasť zdravotníctva vyhlásený už počas prvej vlny pandémie a trval od 16. marca, trval do 14. júna. Dôvodom na opätovné vyhlásenie núdzového stavu je pandémia nového koronavírusu.  Tentoraz ide o všeobecný núdzový stav a  platí na celom území štátu. 
Na Slovensku platí núdzový stav