Nárok na sirotský dôchodok uzavretím manželstva alebo narodením dieťaťa nezaniká

Nárok na sirotský dôchodok uzavretím manželstva alebo narodením dieťaťa nezaniká

Ekonomika     Sociálna poisťovňa    
Mnoho študentov si myslí, že uzavretím manželstva alebo narodením dieťaťa zaniká nárok na sirotský dôchodok.
Nárok na sirotský dôchodok má nezaopatrené dieťa, ktorému zomrel rodič alebo osvojiteľ dieťaťa.
Nezaopatrené dieťa je dieťa do skončenia povinnej školskej dochádzky, po skončení povinnej školskej dochádzky, najdlhšie do dovŕšenia 26 rokov veku, ak sa sústavne pripravuje na povolanie.