Vojenskí regulovčíci sa opäť učili riadiť križovatku

Vojenskí regulovčíci sa opäť učili riadiť križovatku

Bezpečnosť     Iveta Tóthová    
Účastníci cestnej premávky v Seredi si už zvykli, že v pravidelných intervaloch sa dopravu na najfrekventovanejšej križovatke v meste učia riadiť vojenskí regulovčíci. Ide o praktickú časť kurzu, ktorému predchádza teoretická výučba. Kurz je zameraný na organizovanie a vykonávanie vojenskej poriadkovej služby, na znalosti signálov a znamení na riadenie premávky na verejných komunikáciách či vojenských cestách ako aj teoretické zopakovanie znalostí z pravidiel cestnej premávky.
 
Riadne označení regulovčíci sa na križovatku v Seredi postavili počas rušnej premávky v piatok 25. septembra. Aj v tomto prípade sa potvrdilo, že pokyny a znamenia niekedy nepoznajú ani dlhoroční vodiči. Môže za to neskúsenosť, únava a tiež nepozornosť ale aj stres. Veď v Seredi riadi policajt križovatku naozaj iba zriedka.  Aj skúsený vodič  potom môže mať niekedy problém. A tak si riadenie križovatky  precvičili nielen regulovčíci ale aj vodiči.
 
Vojenskí regulovčíci sa opäť učili riadiť križovatkuVojenskí regulovčíci sa opäť učili riadiť križovatkuVojenskí regulovčíci sa opäť učili riadiť križovatkuVojenskí regulovčíci sa opäť učili riadiť križovatkuVojenskí regulovčíci sa opäť učili riadiť križovatkuVojenskí regulovčíci sa opäť učili riadiť križovatkuVojenskí regulovčíci sa opäť učili riadiť križovatkuVojenskí regulovčíci sa opäť učili riadiť križovatkuVojenskí regulovčíci sa opäť učili riadiť križovatkuVojenskí regulovčíci sa opäť učili riadiť križovatkuVojenskí regulovčíci sa opäť učili riadiť križovatkuVojenskí regulovčíci sa opäť učili riadiť križovatkuVojenskí regulovčíci sa opäť učili riadiť križovatkuVojenskí regulovčíci sa opäť učili riadiť križovatkuVojenskí regulovčíci sa opäť učili riadiť križovatkuVojenskí regulovčíci sa opäť učili riadiť križovatkuVojenskí regulovčíci sa opäť učili riadiť križovatku