Škola vyhrala kurz sebaobrany Kobukrav

Škola vyhrala kurz sebaobrany Kobukrav

Školstvo a vzdelávanie     Iveta Tóthová    
Kobukrav je určitý spôsob sebaobrany. Technika je ľahko zapamätateľná a účelom je ubrániť seba a zároveň rešpektovať aj zdravie útočníka. Trénerom a spoluzakladateľom sebaobranného systému KOBUKRAV je Tibor Sklut, ktorý je expertom na bezpečnosť. Absolvoval viaceré kurzy sebaobrany v zahraničí.. V posledných rokoch sa venuje sebaobrane pre civilné obyvateľstvo, hlavne pre deti, ženy a seniorov.
 
V stredu 23.septembra prišiel tréner Sklut do Špeciálnej základnej školy v Seredi na praktický kurz sebaobrany pre deti a zamestnancov. Kurz bol zameraný na prevenciu a na verbálnu obranu a únik v situácii ohrozenia v súvislosti s projektom Bezpečná škola – zvyšovanie bezpečnosti na základných školách. Zapojili sa žiaci 1.-9. ročníka a to  v skupinách podľa tried. Škola kurz sebaobrany vyhrala v súťaži, v ktorej sa na základe hlasovania umiestnila na prvom mieste.
 
 
Riaditeľka školy Jarmila Žilecká o samotnej súťaži hovorí: „Do súťaže o  kurz sebaobrany pre deti a zamestnancov sme sa nezapojili priamo. V máji sme sa rozhodli prispieť prácami našich žiakov do medzinárodnej súťaže v kreslení pre deti „Ja a koronavírus“, ktorú organizovalo OZ Kobukrav z Dunajskej Stredy. Zaslali sme niekoľko vydarených výtvarných prác. Myšlienkou tejto aktivity bolo kresbami si uctiť obete koronavírusu a vytvoriť z nich obrovskú mozaiku, ktorá bude neskôr spracovaná do formy videa a bude sa šíriť po celom svete cez youtube. Slávnostného vyhlásenia výsledkov sme sa nezúčastnili kvôli riziku nákazou COVID19, ktoré je u našich zdravotne znevýhodnených žiakov vyššie. Napriek neúčasti sme sa však dozvedeli od pána Tibora Skluta – organizátora súťaže, že celý projekt „Ja a koronavírus“ bol prihlásený a účastný hlasovania v programe Raiffeisen banky Gesto pre mesto. A práve tam sme hlasovaním prebiehajúcim od 1. augusta do 31. augusta podporili víťazstvo projektu OZ Kobukrav. Následne, keďže radi podporujeme všetky zaujímavé projekty pre deti, sme zistili, že sme v hlasovaní ako škola boli najaktívnejší a získali sme ocenenie od organizátorov – bezplatný celodenný praktický kurz sebaobrany pre žiakov a zamestnancov našej školy, pretože práve takejto činnosti sa OZ Kobukrav venuje."
 
 
A prečo si riaditeľka školy myslí, že treba sebaobrane učiť už deti v základnej škole? "Deti od narodenia vychovávame k spolupatričnosti, empatii, sociálnemu cíteniu, vzájomnej pomoci, solidarite, vďačnosti... Učíme ich správať sa slušne, nikomu neubližovať, zvládať emócie, primerane reagovať na podnety, ovládať hnev, výbušnosť... Ale je potrebné podať im informácie aj o tom, čo všetko zlé ich môže v dnešnej dobe postretnúť vonku, keď sa ocitnú sami. Všetci ľudia totiž nie sú vychovávaní rovnako ako oni a nie všetci sa správajú rovnako ako oni. My nesmieme dávať deťom pred oči pri pohľade na okolitý svet iba ružové okuliare a naivne v nich vyvolávať všeobecný pocit bezpečia. Nemôžeme nikomu dovoliť, aby zneužil ich dôveru a mohol im ubližovať Nesmieme dať šancu detskej šikane, obťažovaniu, zneužívaniu a iným abnormálnym javom. Deti musíme od malička primerane a postupne učiť ako sa brániť voči zlým ľuďom. Je potrebné tiež zvyšovať ich samostatnosť a zdravé sebavedomie. Primeraný základný kurz sebaobrany zameraný výhradne na verbálne techniky obrany a únik v situácii ohrozenia považujeme za veľmi vhodné doplnenie programu školy v prevencii proti sociálno-patologickým javom. Akcia sa vydarila, deťom aj učiteľom sa veľmi páčila. Splnila všetky očakávané ciele. Veľmi pekne ďakujeme pánovi Tiborovi Sklutovi – hlavnému trénerovi OZ Kobukrav Dunajská Streda."
Škola vyhrala kurz sebaobrany KobukravŠkola vyhrala kurz sebaobrany KobukravŠkola vyhrala kurz sebaobrany KobukravŠkola vyhrala kurz sebaobrany KobukravŠkola vyhrala kurz sebaobrany KobukravŠkola vyhrala kurz sebaobrany KobukravŠkola vyhrala kurz sebaobrany KobukravŠkola vyhrala kurz sebaobrany KobukravŠkola vyhrala kurz sebaobrany KobukravŠkola vyhrala kurz sebaobrany KobukravŠkola vyhrala kurz sebaobrany KobukravŠkola vyhrala kurz sebaobrany KobukravŠkola vyhrala kurz sebaobrany KobukravŠkola vyhrala kurz sebaobrany KobukravŠkola vyhrala kurz sebaobrany KobukravŠkola vyhrala kurz sebaobrany KobukravŠkola vyhrala kurz sebaobrany KobukravŠkola vyhrala kurz sebaobrany KobukravŠkola vyhrala kurz sebaobrany KobukravŠkola vyhrala kurz sebaobrany KobukravŠkola vyhrala kurz sebaobrany KobukravŠkola vyhrala kurz sebaobrany KobukravŠkola vyhrala kurz sebaobrany KobukravŠkola vyhrala kurz sebaobrany KobukravŠkola vyhrala kurz sebaobrany KobukravŠkola vyhrala kurz sebaobrany KobukravŠkola vyhrala kurz sebaobrany KobukravŠkola vyhrala kurz sebaobrany KobukravŠkola vyhrala kurz sebaobrany KobukravŠkola vyhrala kurz sebaobrany KobukravŠkola vyhrala kurz sebaobrany KobukravŠkola vyhrala kurz sebaobrany KobukravŠkola vyhrala kurz sebaobrany KobukravŠkola vyhrala kurz sebaobrany KobukravŠkola vyhrala kurz sebaobrany KobukravŠkola vyhrala kurz sebaobrany KobukravŠkola vyhrala kurz sebaobrany KobukravŠkola vyhrala kurz sebaobrany KobukravŠkola vyhrala kurz sebaobrany KobukravŠkola vyhrala kurz sebaobrany Kobukrav