Tlačová správa - Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021.

Tlačová správa - Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021.

Mestský úrad     Štatistický úrad SR    
Tlačová správa - Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021.Tlačová správa - Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021.Tlačová správa - Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021.Tlačová správa - Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021.Tlačová správa - Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021.Tlačová správa - Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021.