Program múzea na mesiac október 2020

Kultúra a divadlo     Mária Diková, vedúca mestského múzea v Seredi    

MESTSKÉ MÚZEUM – FÁNDLYHO FARA V SEREDI

Ulica M. R. Štefánika 8

OtvÁracIE hodINY: OKTÓBER - APRÍL : Ut–So, 9°° - 17°° hod., INFO: Telefón:+421 950 894 373,

www.muzeum.sered.sk, e-mail: muzeum@sered.sk

 

Program na mesiac OKTÓBER 2020

 

 

STÁLE EXPOZÍCIE:

PREHISTÓRIA SEREDSKÉHO REGIÓNU

HRAD ŠINTAVA

OBRÁZKY ODVIATE ČASOM, VÝSTAVA DOBOVÝCH POHĽADNÍC ZO ZBIERKY RASTISLAVA PETROVIČA

LAPIDÁRIUM S BAROKOVÝMI SOCHAMI V RENESANČNEJ PIVNICI

VÝSTAVA TEHÁL ZO ZBIERKY DUŠANA IRSÁKA

LAPIDÁRIUM V MÚZEJNEJ ZÁHRADE S PILIEROM STREDOVEKÉHO KOSTOLA

 A S KAMENNÝMI FRAGMENTMI Z HOTELOV LICHTNER A FRIŠTACZKÝ  

 

 

EXPONÁT MESIACA:

 

 KRONIKY A ALBUMY SPEVOKOLU ZVON V SEREDI

Zachované kroniky a albumy fotografií z rokov 1925 - 2020 zo zbierky mestského múzea

 

 

SRDEČNE VÁS POZÝVAME  NA VÝSTAVY:

DRAHOMÍR PRIHEL

SKLO A PASTELY

4. 9. 2020 – 14. 10. 2020

-----------------

Z HISTÓRIE ŽENIJNÉHO VOJSKA V SEREDI

30. – 90. roky 20. storočia

Výstava archívnych dokumentov, fotografií a predmetov z histórie ženijného vojska v Seredi

27. 8. 2020 – 15. 10. 2020

NOVÉ TERMÍNY PODUJATÍ ZO SEPTEMBRA, ZRUŠENÝCH KVȎLI PANDÉMII : !!!

 

DEKD A VÍKEND OTVORENÝCH PARKOV– MINULOSŤ VZDELÁVA

9. 10. 2020, Mestské múzeum v Seredi v Seredi

od 16.00 – 17.30 h, prednášky OBYVATELIA V SEREDI A SPOLKY, PhDr. Eva Vrabcová

                             HISTÓRIA SPEVOKOLU ZVON, Mária Diková

 

o 18.00 h koncert  SPEVOKOL ZVON pri príležitosti 95. ročného jubilea trvania zboru