Mesto Sereď získalo významné ocenenie

Mesto Sereď získalo významné ocenenie

Mestský úrad     Iveta Tóthová    
Mesto Sereď a primátor Martin Tomčányi  získali významnú poctu od Múzea židovskej kultúry v Bratislave. Medailu Chatama Sofera prišiel na pôdu mestského úradu odovzdať riaditeľ múzea Pavol Mešťan.

Medailu Chatama Sofera udeľuje Múzeum židovskej kultúry ako poďakovanie a uznanie za rôznu pomoc pri snahe nezabudnúť na holokaust. Navrhol ju slovenský rodák akademický sochár Wiliam Schiffer, ktorý polovicu života prežil v Paríži. Majster Schiffer, ktorý bol jedným z najuznávanejších medailérov na svete, zomrel v auguste 2007.
 
Profesor Pavol Mešťan vystúpil pred poslanecký zbor a v príhovore poznamenal: „Som veľmi rád, že sme sa rozhodli poctiť mesto Sereď, ktoré stálo od začiatku pri nás v časoch budovania múzea holokaustu. Renovácia múzea spolu s prípravou a zbieranie exponátov trvala dlhých 20 rokov.“
 
V týchto dňoch múzeum na Kasárenskej ulici ukončuje poslednú budovu, v ktorej bude  nielen výstavná sieň ale aj študovňa. Zároveň sa v priestoroch múzea dorába depozit, ktorý  bude najvýznamnejším a najlepšie vybaveným depozitom na Slovensku.
 
 
Profesor Mešťan zvlášť poďakoval primátorovi Tomčányimu  zato, že celý ten čas stál pri tých, ktorí sa na vzniku múzea podieľali. V rámci svojej právomoci aj osobne pomáhal pri rôznych administratívnych činnostiach a pri riešení problémov. Primátor ale medailu nepovažuje iba za svoje osobné ocenenie  ale je to určitý druh poďakovania za prácu všetkých zamestnancov úradu a  súčasných aj predchádzajúcich poslancov. Spoločnými silami sa v Seredi podarilo vytvoriť múzeum holokaustu, ktoré je jediné múzeum svojho druhu na Slovensku a je považované za pamätník venovaný všetkým židovským obetiam. Zaraďuje sa dokonca medzi expozície európskeho charakteru.
 
Medaila, ktorú mesto Sereď a primátor Tomčányi získali je jedinečná, nakoľko je týchto medailí na svete len sto kusov a žiadna nová už nevznikne. Každá medaila je očíslovaná a patrí k nej certifikát. Na avereze medaily je plastické zobrazenie hlavy a časti trupu Chatama Sofera čítajúceho knihu s naznačenými hebrejskými literami, na hlave má vysokú čiapku. V pozadí sa črtá obraz časti židovského Podhradia v Bratislave a parník plaviaci sa po Dunaji. Text v kolopise po obvode: Chatam Sofer 1762 – 1839.
 
Svetoznámy bratislavský rabín Chatam Sofer bol učenec a zakladateľ ješivy, v ktorej prebiehala výučba až do r. 1939. Pochádzal z Frankfurtu nad Mohanom, kde sa narodil v roku 1762. Do Bratislavy nastúpil ako rabín v októbri 1806. Založil rabínsku školu, ktorá si vybudovala výborné renomé v celej Európe. Vychoval stovky rabínov, ktorí pôsobili v mnohých krajinách. Chatam Sofer zomrel v roku 1839. Je pochovaný na židovskom cintoríne v Bratislave na nábreží Dunaja. Podľa profesora Mešťana si Chatama Sofera múzeum vybralo preto, že významne ovplyvnil celý rabínsky duchovný svet.
Mesto Sereď získalo významné ocenenieMesto Sereď získalo významné ocenenieMesto Sereď získalo významné ocenenieMesto Sereď získalo významné ocenenieMesto Sereď získalo významné ocenenie