Riaditeľské voľno na školách

Riaditeľské voľno na školách

Školstvo a vzdelávanie     Iveta Tóthová    
Riaditeľka  Základnej školy Jana Amosa Komenského, riaditeľka Základnej školy Juraja Fándlyho a riaditeľka Cirkevnej základnej školy sv. Cyrila a Metoda oznamujú, že v zmysle § 150 ods. 5,  zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon)   a   o zmene  a doplnení  niektorých  zákonov  poskytuje z  prevádzkových  dôvodov riaditeľské voľno dňa 14.septembra 2020 (pondelok).
 
Vyučovanie začne 16.9.2020
 
V uvedený deň nebude v prevádzke ani školská jedáleň a školský klub detí.
Riaditeľské voľno na školách