Vybielenie podchodu na seredskom kaštieli a minivýstava fotografií

Vybielenie podchodu na seredskom kaštieli a minivýstava fotografií

Udalosti a ľudia     Iveta Tóthová    
Občianske združenie VODNÝ HRAD, ktorého prioritou je záchrana seredského kaštieľa je už pomerne známym združením medzi obyvateľmi mesta. Pred niekoľkými mesiacmi spustili zbierku na obnovu portálu v kaštieli. Peniaze sa pomaličky zbierajú, no kým bude výsledná suma vyzbieraná, združenie pokračuje vo svojej dobrovoľnej činnosti. Po brigáde, ktorá bola zameraná na vyčistenie okolia kaštieľa a novom nátere na bastióne, ktorým boli prekryté grafity prišiel rad aj na podchod v kaštieli. Ten bol z hygienických a estetických dôvodov natretý vápenným náterom.
 
 
"Portál je súčasťou prejazdu, ktorý komunikačne spája plochy parku pred a za kaštieľom, je funkčný a využívaný ľuďmi. Zámerom aktivity občianskeho združenia VODNÝ HRAD je nepripustiť pokračovanie devastácie verejného priestoru, ale všetkými možnými a dostupnými prostriedkami sa snažiť o kultiváciu prostredia. Súčasťou tejto kultivácie prejazdu je aj inštalácia malej galérie obrázkov starej Serede," informovali členovia združenia na svojej stránke a pokračujú: "Prejazd a portál sú jednými z našich čiastkových krokov aspoň k čiastočnej záchrane. Pre tento účel sme vyhlásili aj verejnú zbierku s cieľom obnoviť kamenný portál hradnej brány a vrátiť mu pôvodnú podobu. Zbierka je od 18. júla 2019 zaregistrovaná na Okresnom úrade v Galante pod názvom: Otvárame hradnú bránu – obnova portálu na seredskom kaštieli."
 
 
Všetci dúfajú, že portál brány sa podarí obnoviť do renesančnej podoby akú získal za Thurzovcov po roku 1600. Prejavom občianskej iniciatívy, vyhlásením tejto zbierky a následnej obnovy kamenného portálu, občianske združenie VODNÝ HRAD deklaruje myšlienku postupnej obnovy kaštieľa.  Ako združenie hovorí, obnova portálu brány by mohla naštartovať aj obnovu aspoň určitej časti kaštieľa.
 
Prispieť môžete aj Vy, buď zaslaním dobrovoľného peňažného príspevku na transparentný účet v Slovenskej sporiteľni: SK26 0900 0000 0051 5968 1250 alebo vložením dobrovoľného peňažného príspevku do stacionárnej pokladničky v Mestskom múzeu v Seredi.
 
zdroj: Vodný hrad
Vybielenie podchodu na seredskom kaštieli a minivýstava fotografiíVybielenie podchodu na seredskom kaštieli a minivýstava fotografiíVybielenie podchodu na seredskom kaštieli a minivýstava fotografií