Pozvánka na 7.regionálnu výstavu ovocia, zeleniny, kvetov a včelárskych produktov“

Pozvánka na 7.regionálnu výstavu ovocia, zeleniny, kvetov a včelárskych produktov“

Udalosti a ľudia     Ing. Milan NÉMETH    
Dom kultúry v Seredi a základné organizácie SZZ v Seredi
Vás srdečne POZÝVAJÚ
na
 „7.regionálnu výstavu ovocia, zeleniny, kvetov a včelárskych produktov“
ktorá bude v DK (veľká sála)
dňa 10. až 12.9.2020
 
Časy konania výstavy : dňa 10.9. a 11.9.2020    od 09,00 – do 17,00 hod
                                          dňa 12.9.2020                  od 08,00 – do 16,00 hod
                                                
Sprievodný program: (dňa 10.9.2020)        
vysvetlenie zásad pestovania paprík a rajčín o 13,00 hod,
ukážka včelárskych produktov a včelárske poradenstvo.
 
Odovzdanie exponátov:
dňa 9.9.2020 od 13,00  do 20,00  v DK (veľká sála)
(možné vykladanie exponátov z Mlynárskej ulice cez sklenené dvere z boku)
 
Exponáty označiť menom, odrodou.
 
Po skončení výstav dňa 12.9.2020 okolo 16,00 hod svoje exponáty si vystavovatelia môžu zobrať späť. Po uvedenom čase exponáty budú odovzdané osobitnej škole v Seredi.
 
Pozvánka na 7.regionálnu výstavu ovocia, zeleniny, kvetov a včelárskych produktov“