Bezplatné právne poradenstvo pre občanov mesta Sereď - termíny do konca roka 2020.

Bezplatné právne poradenstvo pre občanov mesta Sereď - termíny do konca roka 2020.

Mestský úrad     mestský úrad    
Služba je k dispozícii iba občanom mesta Sereď v presne stanovenom termíne. Základné právne poradenstvo nezahŕňa spisovanie právnych úkonov, a ani zastupovanie na súdnom pojednávaní. JUDr. Martin Hudák vám však poskytne vzácne odborné rady a nasmeruje vás tam, odkiaľ by mohla prísť pomoc alebo riešenie vašich problémov. Právne poradenstvo sa bude konať na Mestskom úrade v Seredi, na 1.poschodí v malej  alebo veľkej zasadačke(podľa situácie).
 
A na záver dobrá rada. Aby ste sa vyhli prípadným problémov a súdnym sporom vždy si pozorne prečítajte každú zmluvu, ktorú podpisujete. Najmä to, čo je napísané doslova miniatúrnym písmom. Pred začatím akéhokoľvek sporu sa najprv poraďte s právnikom a až potom konajte.
 
Termíny právneho poradenstva sú nasledovné:
21.9.2020 (pondelok) 9:00h-10:00h
07.10.2020 (streda) 16:00h-17:00h
26.10.2020 (pondelok) 9:00-10:00
18.11.2020 (streda) 16:00h-17:00h
07.12.2020 (pondelok) 9:00-10:00
21.12.2020 (pondelok) 9:00-10:00
Bezplatné právne poradenstvo pre občanov mesta Sereď - termíny do konca roka 2020.