Ukončenie II. etapy rekonštrukcie budovy MO SZZP

Ukončenie II. etapy rekonštrukcie budovy MO SZZP

Rozvoj a výstavba     Iveta Tóthová    
Budova Miestnej organizácie Slovenského zväzu zdravotne postihnutých na Novomestskej ulici v Seredi bola v zlom technickom  stave a preto samospráva mesta už v minulosti pristúpila k jej postupnej rekonštrukcii. Tá bola rozdelená na niekoľko etáp.
 
Prvá etapa prebehla v júli 2018 a súčasťou bolo odstránenie pôvodného oplotenia a riešenie havarijného stavu vlhkosti objektu. Práce vykonala firma BAUMANN NITRA s.r.o. za 24 707,- € s DPH.
 
Druhá etapa rekonštrukcie budovy prebehla v mesiaci august 2020. V rámci prác boli v suteréne vymenené všetky okná i dvere a bola vyhotovená izolácia vonkajších stien. Rekonštrukciou prešlo aj kúrenie, ktoré spočívalo v úprave podlahy, podlahového kúrenia a inštalácii elektrického kotla. Realizačnou firmou bola aj v tomto prípade fy BAUMANN NITRA s.r.o. a cena činila 42 652,- € s DPH.
 
Mesto priestory suterénu dalo do prenájmu Občianskemu združeniu Nikolka, ktoré tu bude prevádzkovať denné centrum. V ňom si hendikepované deti budú môcť špeciálnymi pomôckami stimulovať svoj zrak, hmat, sluch, vestibulárny systém a posilniť svalstvo prostredníctvom terapií a rehabilitácie.
 
Druhá etapa rekonštrukcie suterénu budovy bola v týchto dňoch ukončená a ďalšie práce už vykoná samotné OZ Nikolka. V réžii združenia to bude vybudovanie vnútorných priečok a omietok, inžinierskych sietí, zastrešenie vonkajšieho vstupu do objektu, realizáciu sociálnych zariadení a vybudovanie bezbariérového vstupu do budovy. Práve na tento účel združenie pred časom vyhlásilo zbierku, ktorou dobrovoľníci prispeli na výstavbu bezbariérovej rampy.
 
Ukončenie II. etapy rekonštrukcie budovy MO SZZPUkončenie II. etapy rekonštrukcie budovy MO SZZPUkončenie II. etapy rekonštrukcie budovy MO SZZPUkončenie II. etapy rekonštrukcie budovy MO SZZPUkončenie II. etapy rekonštrukcie budovy MO SZZPUkončenie II. etapy rekonštrukcie budovy MO SZZPUkončenie II. etapy rekonštrukcie budovy MO SZZPUkončenie II. etapy rekonštrukcie budovy MO SZZPUkončenie II. etapy rekonštrukcie budovy MO SZZPUkončenie II. etapy rekonštrukcie budovy MO SZZPUkončenie II. etapy rekonštrukcie budovy MO SZZPUkončenie II. etapy rekonštrukcie budovy MO SZZP