Vojaci pripravili pre deti skvelý deň

Vojaci pripravili pre deti skvelý deň

Udalosti a ľudia     Iveta Tóthová    
Projekt "Nájdi si svoj domov" je zameraný na prácu s deťmi v detských domovoch, ktorým sa zúčastnené organizácie snažia priblížiť prácu profesionálnych vojakov a možno ich aj motivovať k správnemu výberu budúceho povolania. Ide o medzirezortný projekt Ministerstva obrany a Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.
 
 
Koncom augusta sa spojli  príslušníci Ženijného práporu Sereď, Regrutačnej skupiny Trnava a Vojenské historické múzeum Piešťany, aby pre 69 detí Centra pre deti a rodiny zo Serede a Trnavy v priebehu dvoch dní pripravili zaujímavý program.

Ako informoval VHÚ po prehliadke expozície múzea si deti pozreli 3D animáciu VHM, v ktorej sa v historických príbehoch z rokov 1919 až 2014 predstavuje top 12 zbierkových predmetov z Piešťan, Svidníka a z Vyhliadkovej veže na Dukle. Následne bola návštevníkom predvedená prezentácia Personálneho úradu OS SR v podaní Regrutačnej skupiny Trnava.
 


Pohybové aktivity v priestore vonkajšej expozície zabezpečovali príslušníci Ženijného práporu Sereď. Deťom z centier pripravili prekážkovú dráhu, ktorú mohli absolvovať „v plnej poľnej“ s prilbou na hlave a atrapou samopalu v rukách. Na jednotlivých stanoviskách nechýbali hod granátom a maľovanie na tvár.

Zábavnou, zároveň aj poučnou formou príslušníci Ozbrojených síl a Ministerstva obrany Slovenskej republiky pomohli vytvoriť zaujímavé letné zážitky deťom a mladistvým z centier pre deti a rodinu, ktoré to v živote často nemajú jednoduché.
Vojaci pripravili pre deti skvelý deňVojaci pripravili pre deti skvelý deňVojaci pripravili pre deti skvelý deňVojaci pripravili pre deti skvelý deňVojaci pripravili pre deti skvelý deňVojaci pripravili pre deti skvelý deňVojaci pripravili pre deti skvelý deňVojaci pripravili pre deti skvelý deňVojaci pripravili pre deti skvelý deňVojaci pripravili pre deti skvelý deňVojaci pripravili pre deti skvelý deňVojaci pripravili pre deti skvelý deňVojaci pripravili pre deti skvelý deň