Seredskí ženisti na vojenskom cvičení Slovak Rifles

Seredskí ženisti na vojenskom cvičení Slovak Rifles

Udalosti a ľudia     Iveta Tóthová    
V priestoroch Centra výcviku Lešť prebehlo v uplynulých týždňoch práporové taktické cvičenie Slovak Rifles 2020. Cvičenie je vyvrcholením takmer dvojročnej prípravy.
 
Úlohou veliteľov bolo hneď úvodom dokonale zosúladiť jednotlivé zložky práporovej skupiny . V nej pôsobí levický prápor, čata zo seredského ženijného práporu, mechanizovaná rota nitrianskeho práporu, , protilietadlová čata Igla, z protilietadlovej raketovej brigády Nitra, čata z rožňavského práporu RCHBO, zložky Základne nasaditeľných komunikačných a informačných systémov Ružomberok, taktický CIMIC a PSYOPS tím z Martina, jednotka Humint z prešovského práporu Istar, delostrelecká čata zo samohybného delostreleckého oddielu Michalovce, ale aj rota logistickej podpory z trenčianskej brigády bojového zabezpečenia.
 
 
„Cvičenie Slovak Rifles je vyvrcholením prakticky dvojročnej prípravy útvaru, ako aj ďalších jednotiek práporovej skupiny. Nastaví nám spravodlivé zrkadlo a ukáže, ako sme na tom reálne v oblasti plánovania, riadenia i praktického výcviku,“ povedal veliteľ levického mechanizovaného práporu pplk. Richard Király.

Veliteľsko-štábne cvičenie splnilo stanovené ciele a potvrdilo pripravenosť práporovej skupiny na uskutočnenie taktického cvičenia. V Centre výcviku Lešť sa uskutočnil integračný výcvik všetkých súčastí práporovej skupiny, celá skupina sa zlaďovala. Tesne pred samotným taktickým práporovým cvičením podľa podplukovníka Kiralyho úspešne prebehlo takticko-poradové cvičenie práporu. Veliteľ práporu si pochvaľuje prácu všetkých veliteľov rôt, najmä však veliteľa roty bojovej podpory kapitána Jozefa Varchola a svojho veliaceho poddôstojníka nadrotmajstra Zoltána Vargu.
 
Seredskí ženisti na vojenskom cvičení Slovak RiflesSeredskí ženisti na vojenskom cvičení Slovak RiflesSeredskí ženisti na vojenskom cvičení Slovak RiflesSeredskí ženisti na vojenskom cvičení Slovak RiflesSeredskí ženisti na vojenskom cvičení Slovak RiflesSeredskí ženisti na vojenskom cvičení Slovak RiflesSeredskí ženisti na vojenskom cvičení Slovak RiflesSeredskí ženisti na vojenskom cvičení Slovak RiflesSeredskí ženisti na vojenskom cvičení Slovak RiflesSeredskí ženisti na vojenskom cvičení Slovak RiflesSeredskí ženisti na vojenskom cvičení Slovak RiflesSeredskí ženisti na vojenskom cvičení Slovak RiflesSeredskí ženisti na vojenskom cvičení Slovak RiflesSeredskí ženisti na vojenskom cvičení Slovak RiflesSeredskí ženisti na vojenskom cvičení Slovak RiflesSeredskí ženisti na vojenskom cvičení Slovak RiflesSeredskí ženisti na vojenskom cvičení Slovak RiflesSeredskí ženisti na vojenskom cvičení Slovak RiflesSeredskí ženisti na vojenskom cvičení Slovak Rifles