Seniori si pripomenuli 76. výročie SNP

Seniori si pripomenuli 76. výročie SNP

Udalosti a ľudia     Iveta Tóthová    
Slovenské národné povstanie vypuklo 29. augusta 1944 ako reakcia domáceho odbojového hnutia na vstup nemeckých okupačných vojsk na územie Slovenskej republiky. Plán ozbrojeného povstania pripravovala od mája 1944 skupina dôstojníkov slovenskej armády pod vedením pplk. gšt. Jána Goliana z Veliteľstva pozemného vojska v Banskej Bystrici. Od ozbrojeného povstania domáceho odboja počas 2. svetovej vojny uplynulo už 76 rokov. Toto výročie si v nedeľu 30. augusta pripomenuli aj členovia Denného centra pre seniorov v Seredi. Úvodného slova sa ujal vedúci centra Jozef Valábek spolu s hosťom Ondrejom Urbanom, predsedom Zväzu vojakov zo Serede. Obaja sa zhodli na tom, že súčasná generácia by nemala zabudnúť na hrôzu vojny.
 
Po príhovoroch spevokol "Pohoda seniorov" odspieval niekoľko piesní a neskôr ich vystriedala skupina "Naši", ktorá hrala všetkým pekne do tanca. Občerstvenie v podobe gulášu či koláčov iba spríjemnilo nedeľnajšie posedenie.
Seniori si pripomenuli 76. výročie SNPSeniori si pripomenuli 76. výročie SNPSeniori si pripomenuli 76. výročie SNPSeniori si pripomenuli 76. výročie SNPSeniori si pripomenuli 76. výročie SNPSeniori si pripomenuli 76. výročie SNPSeniori si pripomenuli 76. výročie SNPSeniori si pripomenuli 76. výročie SNPSeniori si pripomenuli 76. výročie SNPSeniori si pripomenuli 76. výročie SNPSeniori si pripomenuli 76. výročie SNPSeniori si pripomenuli 76. výročie SNPSeniori si pripomenuli 76. výročie SNPSeniori si pripomenuli 76. výročie SNPSeniori si pripomenuli 76. výročie SNPSeniori si pripomenuli 76. výročie SNPSeniori si pripomenuli 76. výročie SNPSeniori si pripomenuli 76. výročie SNPSeniori si pripomenuli 76. výročie SNPSeniori si pripomenuli 76. výročie SNPSeniori si pripomenuli 76. výročie SNPSeniori si pripomenuli 76. výročie SNPSeniori si pripomenuli 76. výročie SNPSeniori si pripomenuli 76. výročie SNPSeniori si pripomenuli 76. výročie SNPSeniori si pripomenuli 76. výročie SNPSeniori si pripomenuli 76. výročie SNP