Kultúra na víkend 28. - 30.08.2020

Kultúra a divadlo     Oddelenie školstva, rodiny, kultúry a športu    

KULTÚRA – 28. augusta – 01. septembra 2020

 

PROGRAM KINA NOVA Sereď  

 

Program kina – AUGUST, SEPTEMBER 2020

https://storage.cinemaware.eu/223/58/NOVAPROGRAM_202008.pdf 

https://storage.cinemaware.eu/223/58/NOVAPROGRAM_202009.pdf

 

Podmienky vstupu počas pandémie COVID-19

 

PODMIENKY VSTUPU OD 11.6.2020

Pravidlá na vstup a zotrvanie v kine NOVA počas predstavenia :

- vstup aj výstup do kina a z kina len hlavným vchodom popri pokladni
- vstup a pobyt v prevádzke s prekrytými dýchacími cestami - s výnimkou času potrebného na konzumáciu občerstvenia
- po vstupe povinnosť dezinfikovať si ruky na jednom z našich stojanov                          s dezinfekčným gélom pred pokladňou
- 2 metrový odstup v rade na vstupenku a na vstup do sály a pri vychádzaní zo sály
- šachovnicové sedenie (pred Vami, za Vami a vedľa Vás voľné jedno miesto) po jednom na požiadanie v pokladni po dvoch a viac ak sa jedná o osoby zo spoločnej domácnosti - online predaj a rezervácia nie je možná
- zákaz podávania rúk, premiestňovania nábytku a presádzania sa mimo miesta na vstupenke
- rešpektovať všetky pokyny zamestnancov a v prípade ďalšieho predstavenia opustiť sálu v čo najkratšom čase, aby mohla byť po filme kompletne dezinfikovaná a pripravená na ďalšie predstavenie

Ďakujeme za pochopenie a veríme, že už čoskoro príde k ukončeniu diskriminačných podmienok pre kiná stanovené krízovým štábom SR.

 

28. augusta 2020 v piatok

17:00  Chrumkáči

19:30  Tenet

 

29. augusta 2020 v sobotu

16:30 Hurá do džungle 

20:00 Tenet

 

30. augusta 2020 v nedeľu

16:30 Hurá do džungle

20:00 Tenet

_____________________________________________________________

 

 

Mestský amfiteáter Sereď

 

28. augusta 2020 v piatok o 20:30 – vstup zdarma

Tajný život maznáčikov 2

 

_____________________________________________________________

 

MESTSKÉ MÚZEUM – FÁNDLYHO FARA V SEREDI

 

OtvÁracIE hodINY: MÁJ - SEPTEMBER : Ut–So, 10°° - 18°° hod.,

INFO: Telefón:+421 950 894 373,

www.muzeum.sered.sk, e-mail: muzeum@sered.sk

 

Vstup do múzea bude možný za dodržania nasledovných podmienok:

Prekryté horné dýchacie cesty (rúškom, šálom, šatkou a pod.)
Dezinfikovanie rúk pripraveným dezinfekčným prípravkom alebo vlastným
Dodržiavanie odstupu min. 2 m
V jednom okamihu je počet návštevníkov limitovaný

(maximálne traja návštevníci v jednej miestnosti, táto podmienka sa nevzťahuje na deti)
V skupine je počet návštevníkov maximálne 10 osôb

Vstupné:
1€ - dospelí
0,65 € - deti, študenti, dôchodcovia
zdarma - deti do 6 rokov, ZŤP (aj so sprievodom)

 

Program na mesiac JÚL – AUGUST 2020

 

 

STÁLE EXPOZÍCIE:

PREHISTÓRIA SEREDSKÉHO REGIÓNU

HRAD ŠINTAVA

OBRÁZKY ODVIATE ČASOM, VÝSTAVA DOBOVÝCH POHĽADNÍC ZO ZBIERKY RASTISLAVA PETROVIČA

LAPIDÁRIUM S BAROKOVÝMI SOCHAMI V RENESANČNEJ PIVNICI

VÝSTAVA TEHÁL ZO ZBIERKY DUŠANA IRSÁKA

LAPIDÁRIUM V MÚZEJNEJ ZÁHRADE S PILIEROM STREDOVEKÉHO KOSTOLA

 A S KAMENNÝMI FRAGMENTMI Z HOTELOV LICHTNER A FRIŠTACZKÝ  

 

 

__________________________________________________________________________

EXPONÁT MESIACA

 

Kovová pokladnica mlynára Antona Šimkoviča zo začiatku 20. Storočia

 

Kovová pokladnica gaštanovej farby,  ozdobená secesným ornamentálnym motívom

 sa zachovala aj s kľúčikom a patrila Šimkovičovcom.

 dar do zbierky mestského múzea od Viery Pučekovej zo Serede

__________________________________________________________________________

VÝSTAVA

 

Lýdia Boríková – Jančovičová

 

Výber z tvorby, výstava pri príležitosti 70. Jubilea narodenia akademickej maliarky

Výstava potrvá od 01. 08. do 28. 08. 2020

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­______________________________________________________________________

 

Z HISTÓRIE ŽENIJNÉHO VOJSKA V SEREDI

 

Výstava potrvá od 27. 08. 2020 do 15. 10. 2020

 

Až hlbší výskum archívnych dokumentov, plánov, fotografií vyhotovených pre vojenské i hospodárske účely, ale i občianske potreby na tomto území mohli priniesť poznatky, ktoré určite obohatia dejiny mesta Sereď i okolia. Výstavu Z histórie ženijného vojska v Seredi pripravil Dom kultúry - Mestské múzeum v Seredi, vedúca múzea Mária Diková a veľkou mierou sa spolupodieľal a horlivo inicioval vznik výstavy predseda Zväzu vojakov SR – Klub Sereď podplukovník vo výslužbe Ondrej Urban, ktorý niekoľko rokov pracoval v posádke Sereď  v oblasti logistiky.

Mestskému múzeu odbornú spoluprácu poskytli partnerské organizácie: Zväz vojakov SR – Klub Sereď, Ženijný prápor Sereď, UN - Veteran Slovakia, VHU - Vojenský historický archív v Bratislave, Vojenský archív – centrálna registratúra v Trnave,  Štátny archív v Nitre – Archív Šaľa a občianske združenie VODNÝ HRAD v Seredi.

Výstava je inštalovaná v chodbe mestského múzea. Prvá časť výstavy je zostavená z posterov, ktoré budú informovať o dôležitých momentoch z histórie  vojenských posádok v Seredi z 30. až 90 rokov 20. storočia.

Návštevníkov výstavy môžu zaujať fotografie, vojenské archívne dokumenty, ale i dokumenty napísané predstavenstvom mesta pri stavbe starých, či nových kasární, ďalej sú to dokumenty notárskeho úradu v Seredi, okresného úradu v Galante z rokovaní s vedením mesta i ministerstvami. Na výstave nechýbajú výstrižky dobovej tlače, ktoré dokumentujú činnosť ženijného vojska na Slovensku i v oblasti záchranných prác, ktoré vykonali pre obyvateľstvo v povojnovom období 40. a 50. rokoch 20.storočia pri oprave mostov, odmínovacích prácach, ale i prácach pri záplavách riek (Váh a Dunaj) až po súčasnosť.  Tiež sa môžu návštevníci oboznámiť aj s poznatkami o brodoch, prievozoch či mostoch na rieke Váh od Trenčína až po Komárno. Zaujať môžu aj fotografie z medzinárodnej vojenskej spolupráce ženijného vojska v 90. rokoch 20. storočia, hneď po vzniku SR. V ďalšej časti výstavy budú vystavené kroniky a albumy, ktoré zachytávajú rôzne okamihy života vojakov v Seredi, nechýbajú predmety vojenského oblečenia, odznaky, medaily a vojenské pomôcky ako napr. buzola či kilometrovník.  

Hlavným cieľom výstavy je ukázať súčasným generáciám vojenskú históriu posádok v meste Sereď v medzivojnovom období, v období 2. sv. vojny, povojnovom období až po súčasnosť. 

 

____________________________________________________________________________

 

EMANUEL ŠKAPA – ATELIÉR

SLOVENSKEJ ORNAMENTIKY V SEREDI

Výstava exponátov zo zbierky múzea do 28. 8. 2020

__________________________________________________________________________   

 

Camping Sereď

28. augusta 2020 v piatok od 12:00

do 30. augusta 2020 v nedeľu do 16:00

Hudobné podujatie - OHY FEST

____________________________________________________________

Mlynárska záhrada, Garbiarska

29. augusta 2020 v sobotu od 18:00 – 02:00

Tanečná zábava

_____________________________________________________________

TJ Rozkvet Stredný Čepeň – IHRISKO TJ ROZKVET

29. augusta 2020 v sobotu od 10:00 – 22:00

Súťaž vo varení gulášu

_____________________________________________________________

 

V Seredi je nainštalovaná putovná výstava „ Po druhej svetovej vojne ”

 

Na štyroch paneloch sú uverejnené príbehy pätnástich ľudí, ktorí zažili nacistickú i komunistickú diktatúru na vlastnej koži. Príbehy ľudí, ktorí prežili peklo, sú umiestnené na veľkoplošných transparentoch na štyroch vežiach. Autorom portrétov je fotograf Tomáš Halázs a grafiky „ Bojovník proti fašizmu ” umiestnenej na titulnom paneli Matúš Maťátko.

Medzi hrdinami výstavy nájdete napríklad Martu Szilárdovú, preživšiu geto, koncentračný tábor Auscwitz a pochod smrti. Ďalším hrdinom novej výstavy je právnik a novinár, väzeň v koncentračnom tábore a partizán Otto Šimko. V roku 2017 dostal Cenu pamäti národa.

 „Dokumentovať príbehy je našou základnou úlohou” hovorí riaditeľka občianskeho združenia Post bellum Sandra Polovková. „ Dôležité je však, aby sme ich aj rozprávali ďalej, aby žili a nezostali len v našej databáze www.pametnaroda.cz . Misia združenia Post Bellum sa dá zhrnúť do triády ,dokumentujeme, vzdelávame, rozprávame′ Domnievame sa, že poučenie z histórie je také silné, že má šancu zabrániť návratu niektorej z totalít 20. storočia. ”

Výstavu si môžete pozrieť na Námestí slobody v Seredi

od 24. augusta 2020 do 06. septembra 2020.

Veríme, že si nájdete čas a prečítate si príbehy, ktoré zanechajú stopu v každom, komu nie sú cudzie osudy ľahostajné.

__________________________________________________________________________

 

PRIPRAVOVANÉ PODUJATIA

__________________________________________________________

 

Spievankovo – Zázračný poklad

 

04. septembra 2020 v piatok od 17:00 v Mestskom amfiteátri v Seredi

Vstupné - predpredaj v pokladni kina NOVA  - 12 €

Predstavenie trvá 60 minút a zakúpenú vstupenku musí mať každý návštevník podujatia (aj dieťa, aj rodič).

Každá krajina ukrýva svoje tajomstvo... a Spievankovo nie je výnimkou.

Jednej peknej noci sa Spievanke a Zahrajkovi sníva nevšedný sen. Sen o truhlici                            s pokladom, ktorý je odložený iba pre nich. Je jasné, že ho musia nájsť. Čo však ukrýva tajomná truhlica? A ako poklad nakoniec využijú?

Všetky tieto otázky nám zodpovie nové predstavenie plné zábavy a pesničiek.

Okrem Spievanky a Zahrajka sa môžete tešiť aj na Krtka, Svetlušky, Mravcov hasičov, Mamu myš či Netopiera.

A ako býva na koncertoch Spievankova zvykom, na pódiu si zahrajú aj niektoré deti                    z publika. Tešíme sa na Vás.

_____________________________________________________________

 

Trnavský samosprávny kraj

Galantské osvetové stredisko

Mesto sereď

SNM – MŽK – Múzeum Holokaustu v Seredi

 

Vás pozývajú na

 

PIETNU SPOMIENKU

NA OBETE HOLOKAUSTU

A RASOVÉHO NÁSILIA

 

8. septembra 2020 o 11.00 hod

Mestský park v Seredi

 

______________________________________________________________

 

Pivný festival spojený s jarmokom

17. - 20. septembra 2020 v Mestskom amfiteátri v Seredi

 

Predpredaj vstupeniek v pokladni kina NOVA - 1 deň/5€,- alebo 3 dňová pernamentka 10€,-

Deti do 15 rokov zdarma

Pivný festival Vám ponúka viac ako 20 druhov piva, bohatý program so živou hudbou, detskými atrakciami, rôznymi súťažami a výborným jedlom.

Program:

Štvrtok 17. 09. 2020

16:00 Otvorenie a narazenie suda

16:00 JENESSA

19:00 ALLEGRO

Do 22:00 zábava pod holým nebom

Piatok 18. 09. 2020

16:00 The Shelldowes

18:00 Bonzo & The Rezonators

Sobota 19. 09. 2020

14:30 Žabí kráľ – detské divadlo

15:30 Dušan Grúň

17:00 Vrbovská víťazi

19:00 Bukasový masív

21:00 – 24 .00 Oldies party DJ Marcel

Nedeľa 20. 09. 2020

15:00 open air koncert KANDRÁČOVCI

Bohatý výber remeselných pív, súťaže, workshopy, hudobný program, streetfood špeciality, detské atrakcie, výborné jedlo, skvelá zábava, kolotoče

Čapovanie piva:  vo štvrtok od 16:00, v piatok od 12:00, v sobotu od 10:00                       a v nedeľu od 12:00

Pivný festival ukončí koncertom skupina  Kandráčovci

20. Septembra 2020 v nedeľu o 15.00 h.

!POZOR! Vstupenka BEER FAIR neplatí na KONCERT!

Predpredaj vstupeniek na Kandráčovcov v kine NOVA - 16€,- na mieste 20€,-