Rekonštrukcia posprejovanej fasády na bastióne seredského kaštieľa

Rekonštrukcia posprejovanej fasády na bastióne seredského kaštieľa

Udalosti a ľudia     Iveta Tóthová    
Vandali, ktorí sa zabávajú sprejovaním fasád po meste si za svoj cieľ pred časom vybrali aj múry na bastíóne seredského kaštieľa. Ide o národnú kultúrnu pamiatku a preto sú podobné činy odsúdeniahodné.
 
V uplynulých dňoch členovia Občianskeho združenia VODNÝ HRAD začali na oprave fasády bastióna reštaurátorské práce. 
 

Dvorová fasáda bastióna bola obnovená v rokoch 2011 – 2013 po odsúhlasení zámeru mestom a pamiatkovým úradom. Na obnovu exteriéru aj interiéru bastióna významnou čiastkou prispelo OZ VODNÝ HRAD, individuálni darcovia a Slovenské cukrovary, a.s.  Ide o jedno z najstarších priestorov bývalého vodného hradu Šintava. Kazematy, hradné podzemné priestory, v minulosti slúžili pre vojsko. Na ich bokoch sú flankovacie strieľne pre delá, ktoré bránili hrad pred nájazdmi Turkov.Delá boli aj nad bastiónom, pretože vrch hradu bol pristavaný až neskôr. Bastión bol v prvom rade ubytovňa pre vojakov, skladisko zbraní a pušného prachu, z ktorého si v čase mieru spravil gróf pivnicu. Využívala sa neskôr aj na komerčné účely ako sklad.
 
Ako združenie informuje financovanie opravy po vandaloch zabezpečili spoločne OZ VODNÝ HRAD a primátor mesta Sereď Martin Tomčányi.
Rekonštrukcia posprejovanej fasády na bastióne seredského kaštieľaRekonštrukcia posprejovanej fasády na bastióne seredského kaštieľa