Mestský úrad v Seredi bude dňa 31. augusta 2020 (v pondelok) ZATVORENÝ

Mestský úrad     Organizačné oddelenie    
OZNAM
Mestský úrad v Seredi bude
dňa 31. augusta 2020 (v pondelok)
 
ZATVORENÝ
 
z dôvodu pravidelnej technickej údržby systémov.
V prípade nutnosti vydania úmrtného listu zavolajte
na t.č. 0905 55 68 79.