Oznam o prerušení distribúcie elektrickej energie

Oznam o prerušení distribúcie elektrickej energie

Udalosti a ľudia     Iveta Tóthová    
Západoslovenská distribučná a.s. oznamuje občanom, že z dôvodu vykonávania plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy budú bez dodávky elektrickej energie tieto ulice v SEREDI:
 
27.8. V čase od 08:00 hod. do 15:00 hod.: DIONÝZA ŠTÚRA č. 23, 25, 27/761, 29, 31, 33 VONKAJŠÍ RAD č. 1, 3, 5, 9077
28.8. V čase od 08:00 hod. do 15:00 hod.: DIONÝZA ŠTÚRA č. 23, 25, 27/761, 29, 31, 33 VONKAJŠÍ RAD č. 9077
 
3.9. V čase od 08:00 hod. do 15:00 hod.: DIONÝZA ŠTÚRA č. ll, 13, 15, 17, 19, 21
4.9. V čase od 08:00 hod. do lS:OO hod.: DIONÝZA ŠTÚRA č. S, 7, 9, ll, 13, lS, 17, 19, 21, 3S/Dl, 3S/D2
 
Za vzniknuté nepríjemnosti súvisiace s obmedzením sa Vám Západoslovenská distribučná a.s. ospravedlňuje.
Oznam o prerušení distribúcie elektrickej energie