Posedenie pri guláši členov Zväzu vojakov

Posedenie pri guláši členov Zväzu vojakov

Udalosti a ľudia     Iveta Tóthová    
Členovia Zväzu vojakov zo Serede sa v sobotu 22. augusta stretli na tradičnom posedení pri guláši SNP. Miestom stretnutia bolo ihrisko TJ Rozkvet v Strednom Čepeni.
 
Predseda klubu Ondrej Urban na úvod všetkých srdečne privítal a vyjadril potešenie, že sa podarilo stretnutie uskutočniť. Osobitne privítal zástupcu primátora Ľubomíra Veselického, ktorý pozvanie rád prijal. Predseda klubu mimo iného pripomenul, že posedenie je príjemným spestrením voľných chvíľ členov klubu ale aj pripomenutím si 76. výročia Slovenského národného povstania. Zároveň pozval členov na akcie, ktoré bývalých vojakov v najbližšom období čakajú.  Súčasťou bolo aj odovzdanie pamätného listu jednému z členov - Gabrielovi Tóthovi príležitosti životného jubilea 65 rokov.
 
Výborný guláš ako obvykle pripravil naslovovzatý  odborník Ladislav Kozmér a prázdne taniere svedčali o tom, že všetkým chutilo  Živá debata o časom minulých aj súčasných trvala do večerných hodín a všetci členovia a ich rodinní príslušníci odchádzali domov spokojní.
 
 
Posedenie pri guláši členov Zväzu vojakovPosedenie pri guláši členov Zväzu vojakovPosedenie pri guláši členov Zväzu vojakovPosedenie pri guláši členov Zväzu vojakovPosedenie pri guláši členov Zväzu vojakovPosedenie pri guláši členov Zväzu vojakovPosedenie pri guláši členov Zväzu vojakovPosedenie pri guláši členov Zväzu vojakovPosedenie pri guláši členov Zväzu vojakovPosedenie pri guláši členov Zväzu vojakovPosedenie pri guláši členov Zväzu vojakovPosedenie pri guláši členov Zväzu vojakovPosedenie pri guláši členov Zväzu vojakovPosedenie pri guláši členov Zväzu vojakovPosedenie pri guláši členov Zväzu vojakovPosedenie pri guláši členov Zväzu vojakovPosedenie pri guláši členov Zväzu vojakovPosedenie pri guláši členov Zväzu vojakovPosedenie pri guláši členov Zväzu vojakovPosedenie pri guláši členov Zväzu vojakovPosedenie pri guláši členov Zväzu vojakovPosedenie pri guláši členov Zväzu vojakovPosedenie pri guláši členov Zväzu vojakovPosedenie pri guláši členov Zväzu vojakovPosedenie pri guláši členov Zväzu vojakovPosedenie pri guláši členov Zväzu vojakovPosedenie pri guláši členov Zväzu vojakovPosedenie pri guláši členov Zväzu vojakovPosedenie pri guláši členov Zväzu vojakovPosedenie pri guláši členov Zväzu vojakovPosedenie pri guláši členov Zväzu vojakovPosedenie pri guláši členov Zväzu vojakovPosedenie pri guláši členov Zväzu vojakovPosedenie pri guláši členov Zväzu vojakovPosedenie pri guláši členov Zväzu vojakovPosedenie pri guláši členov Zväzu vojakovPosedenie pri guláši členov Zväzu vojakovPosedenie pri guláši členov Zväzu vojakov