Informácia zo zasadnutia KŠ mesta SEREĎ v súvislosti COVID-19 18.08.2020

Zdravie     Krízový štáb mesta Sereď    
Dňa 18. augusta 2020 zasadal Krízový štáb mesta Sereď, ktorý vydal nasledovné vyhlásenie pre verejnosť:
 
  • V okrese Galanta je zatiaľ 67 infikovaných (Sereď 1  osoba) posledný nález sobota 15.08.2020 .
 
  • Žiadame občanov o prísne dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení a o dôsledné dodržiavanie hygieny, nosenia rúšok v interiéroch, zváženie stretávania sa vo väčšom počte a vyhýbanie sa osobným kontaktom.
  • Hoci sa podmienky povinného nosenia rúšok zmiernili, naďalej patria k jedným z kľúčových preventívnych opatrení. Ďalšími dôležitými krokmi v boji proti ochoreniu COVID-19 sú dôkladné umývanie rúk a dodržiavanie dostatočného sociálneho odstupu. Dbajme na základné hygienické opatrenia doma, v exteriéri i na pracovisku. Ochorenie COVID-19 môže prenášať i človek, ktorý nemá príznaky
  • Na mestskom úrade stále platí povinnosť nosiť rúško.
  • Poliklinika funguje bez obmedzenia. Vyšetrovaní sú objednaní pacienti a ostatní čakajú v poradí.
  • Spoločenské podujatia do konca roka 2020:
27.8. 2020 - Otvorenie pamätníka  PTS  pri kasárňach -  uskutoční sa
27.8. 2020 -  Kladenie vencov - uskutoční sa  v obmedzenom počte
8.9.  2020 – Pietna   spomienka  obetí Holokaustu - uskutoční sa – podľa epidemiologickej situácii
04.09.2020  Spievankovo - uskutoční sa – resp. podľa epidemiologickej situácie
05.10. 2020 Divadelné predstavenie KLAMSTVO - uskutoční sa – resp. podľa epidemiologickej situácie
17 – 20. 09.2020  Pivný festival - uskutoční sa – resp. podľa epidemiologickej situácie
10.-11.09.2020 vystúpenie družobného mesta Tišnov - ruší sa z dôvodu cezhraničného vystúpenia umelcov.
12. 9. 2020 – 40. výročie  založenia  OZ  Kozmos 
  • Kino NOVA je v prevádzke premieta sa podľa ponuky zverejnenej na www.kinonova.sered.sk
  • Kino AMFIK v prevádzke začiatok premietania o 21:00 podľa ponuky zverejnenej na www.amfiteater.sered.sk
  • Na začiatku školského roka sa bude vyžadovať od zákonných zástupcov čestné vyhlásenie, ktorého súčasťou bude dotazník – rodič v ňom uvedie, či sa dieťa od 17. augusta 2020 nachádzalo mimo územia SR alebo či sa zúčastnilo na hromadnom podujatí. Zároveň zákonný zástupca podpíše čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti dieťaťa. Ak bolo dieťa mimo SR alebo sa zúčastnilo hromadného podujatia, bude povinnosťou zákonného zástupcu sledovať zdravotný stav dieťaťa a jeho blízkych žijúcich v spoločnej domácnosti. Ak sa u niektorého z nich vyskytnú počas najbližších 14 dní príznaky respiračného ochorenia, bude potrebné telefonicky informovať ošetrujúceho lekára.
 
Na nasledujúcom odkaze nájdete PANDEMICKÝ PLÁN PRE PRÍPAD PANDÉMIE V SLOVENSKEJ REPUBLIKE : Pandemický plán
 
Informácia zo zasadnutia KŠ mesta SEREĎ v súvislosti COVID-19 18.08.2020