Oddiel rekreačného futbalu ORF COSMOS CAMPING Sereď oslávil 40 rokov svojej existencie

Oddiel rekreačného futbalu ORF COSMOS CAMPING Sereď oslávil 40 rokov svojej existencie

Šport     Bc. Ľubomír Veselický    
Na začiatku to bola skupina rekreačných futbalistov, ktorí hrali futbal na zelenej lúke pri bývalom kempingu. Chuti hrať futbal  nepochybne prispela aj skutočnosť, že seredské Áčko postúpilo v tých časoch do divízie, a v celoslovenskej súťaži sa mu darilo.
 
Združenie COSMOS  vzniklo vo februári 1980. Zakladajúcimi členmi boli Jozef Jánošík, Peter Varga, Michal Čapkovič, Jaroslav Valach, Pavel Kuchynka, Dušan Kabát, Milan Krajčír, Miroslav Penciak, Ľudovít Penciak, Igor Filo a  Marián Šalmík.  Muži v najlepších rokoch  (vekový priemer bol 25 rokov), nehrali futbal súťažne.  O to viac ho ale mali radi . Podľa gréckej mytológie  sudičky zosobňovali nevyhnutnosť a osud. Zakladajúcim ale neskôr aj tým, ktorí do COSMOSU prišli, venovali určite futbalovú loptu.
 
Prvým predsedom oddielu bol Peter Varga. Na začiatky COSMOSu si spomína takto:
 
„Koncom sedemdesiatych rokov sme boli skupina amatérskych futbalistov, ktorí hľadali možnosti zahrať si rekreačne svoj obľúbený futbal. Začali sme doslova na zelenej lúke pri bývalom Autokempingu. Hrávali sme viac- menej pravidelne a to bez ohľadu na počasie. Možno nás  tí, ktorí aj v horšom počasí chodili na prechádzky , považovali za bláznov. Od hry nás neodradil ani dážď ani sneh. Po zápase sme vošli pekne do Váhu a urobili základnú očistu. S chuťou hrať rástla aj naša predstava o zlepšení najmä materiálnych podmienok.  Futbalová lopta stála vtedy 200 Kčs (Československých korún) a na ostrých koncoch suchých vetiev blízkych stromov skončila nejedna prepichnutá. Bolo treba kúpiť  novú. Aby sme sa nemuseli skladať pred potrebným nákupom novej, dohodli sme sa, že pred každým zápasom dá každý do spoločnej kasy päť  korún. Kasou bola litrová octová fľaša z umelej hmoty. No a keď bola kasa, musel byť aj pokladník. Voľba padla na Ludvika  Penciaka. Oddiel musel mať aj nejakého predsedu a chalani túto funkciu zverili mne. Bolo teda futbalové mužstvo, pokladník  aj predseda, ale nemali sme názov. Niekde som sa dočítal, že v tom čase skupina európskych futbalových nadšencov pracovala na predstavení a propagácii európskeho futbalu v americkom meste New York.  Názov ich futbalového klubu  Cosmos. Ďalším možným názvom nášho združenia  bol prebratý od klubu  Peňarol Montevideo.    Pri výbere mena pre náš klub sme sa jednoznačne zhodli na názve  COSMOS CAMPING SEREĎ.  Pod týmto názvom  existuje toto združenie  od februára 1980. Od hry medzi sebou nebolo ďaleko k rozhodnutiu o kontaktoch s blízkymi amatérskymi futbalistami  z okolia. Prvým  (nazvali sme ho medzištátnym) zápasom bolo stretnutie s futbalistami z Vihohradov nad Váhom v jeseni 1980.  Hrali sme na ich ihrisku, ktoré bolo síce na lúke, ale jedna strana sa zvažovala k rieke. Na šikmom teréne nepomáhala ani technika ani taktika.  Lopta odskakovala kam chcela. Kuriózny bol výsledok. Vyhrali sme 6 : 4 a  tri do našej bránky sme si dali vlastné. Postupne sme hľadali ďalších súperov.
 
V roku 1996 sme napríklad hrali s výberom KDH v Dolnej Strede. Kapitámom spkperov bol Ján Čarnogurský.   Potreba lepšieho  zázemia sa ukazovala stále naliehavejšie.  Azyl nám poskytol vedúci reštaurácie v Autokempingu Milan Farský . Za miestnosťou, kde hrávali známi kartári bola ešte jedna menšia, rozlohou  možno 3 x 4 metre, ale na ochranu pred dažďom a ako miesto na prezlečenie to bolo vždy lepši ako šatňa pod širákom, presnejšie povedané  pod stromami.  Neskôr  František Molnár  niekde zohnal plechovú búdu.
 
Tú o nejaký čas vystriedali dve predpokladám vyradené bunky.  Na program prišla aj otázka dresov. Naše prvé boli zelené a nebyť bielych trenírok, tak sme tam pobehovali ako žabičky.
 
Život  futbalových nadšencov COSMOSU dosiahol celoslovenskú popularitu v máji 2000, kedy sa na štadióne ŠKF Sereď uskutočnilo exhibičné stretnutie Markíza Teamu s našim COSMOSOM.  Akciu podporilo množstvo sponzorov a diváci mohli na seredskom štadióne vidieť hostí zvučných mien ako Ivo Gogál, Vlado Černý, Pavol Rusko, Daniela Krajcer, Ján  Ďurovčík, Marian Greksa, Stano Pavlík, Vašo Patejdl,  Marian Slovák, Jozef Lohyňa, Paľo Habera, Ivan Vojtek, Ibrahim Maiga a Patrika Švajda. Markíza Team prehral v pomere 7:5.  Priebeh zápasu komentoval Jozef Pročko.
 
Futbal je futbal, no manželky  futbalistov  okrem občasných diváckych úloh pravidelne  však úloh hospodárok, ktoré sa starali o čistotu  dresov, si klubového života užiť nemohli.  Preto nápad zorganizovať ples sa na začiatku javil ako odvážny a pri jeho zabezpečení sme si užili slušné nervy. Najmä keď mi vedúci dohodnutej kapely niekoľko hodín pred začiatkom plesu oznámil, že nemôžu hrať. S miestnosťou problém nebol. Reštaurácia v Autokempingu bola našou jedinou alternatívou a vedúci autokempingu nesklamal.  Nakoniec dopadlo všetko na výbornú. Zohnali sme troch muzikantov  pod vedením  Štefana „Bustera“ Baku a bavili sme sa až do rána. Hostia, medzi ktorými nechýbal  napríklad náš neskorší spoluhráč Vilko Martinák,   sa o úrovni plesu vyjadrili veľmi pochvalne a naše polovičky boli rovnako spokojné.
 
To, čo sme si pokričali na seba v zápasoch bolo korenie hry, ale do kroniky, ktorú sme zaviedli išli iba fakty a bodové hodnotenia  každého hráča. V závere roka bola na výročnej schôdzi vyhlásená jedenástka roka, traja najlepší hráči, najlepší strelci a železný muž, čo bol hráč s najvyššou účasťou na zápasoch v roku. 
 
Keď sme vo roku 1980 COSMOS zakladali,  nik z nás  vtedy možno ani netušil, že vzniká niečo tak životaschopné.  A aj po rokoch, keď som funkciu predsedu  odovzdal novozvolenému Františkovi Molnárovi mám radosť, že COSMOS stále existuje a darí sa mu.“
 
Jedným zo zakladajúcim členov  COSMOSu  je aj Dušan Kabát . Ten  vo svojich spomienkach hovoril o mnohých ďalších  aktivitách združenia.
 
„Ako rekreační futbalisti sme  sa neobmedzili iba na futbal samotný. Od začiatku svojej oficiálne registrovanej existencie sme vypracovali veľmi podrobnú evidenciu o priebehu zápasov a najmä aktivitách hráčov. Na vyhotovovaní tejto dokumentácie sa postupne podieľali Pavol Kuchynka, Miloš Gála, Dušan Kabát a teraz je to Ján Földeši. Hospodárenie združenia si vedú od roku 1981. V ročenkách nájdeme prehľad o priateľských zápasoch, tabuľku strelcov, tabuľku „Železný muž“, ktorá hovorí o počte odohratých zápasov bez prerušenia. Vedie ju Pavol Kuchyka s počtom 446 odohratých zápasov v rokoch 2008 – 2018. Ďalším evidovaným kritériom je počet odohratých zápasov  z celkového súčtu  1 727 v rokoch 1985 – 2019. Túto vedie Jozef Jánošík s počtom 1 629 zápasov.  Tabuľku strelcov roka vedie Roman Vancu, ktorý dal v roku 2015   84 gólov.  Guláš Martin je zasa na čele tabuľky počtu gólov strelených v jednom zápase. V roku 2015 ich dal presne 10. Ľubomír Bundzel s 960-timi gólmi zas vedie tabuľku  v počte strelených gólov v rokoch 1980 – 2019.
 
Čas prežitý pri hre vyžaduje nielen vôľu a sebazaprenie, ale prináša aj radosť. A tak ako niečo dáva, na druhej strane aj berie. Preto sa v ročenkách združenia pravidelne objavujú fotografie a mená tých členov, ktorí svojich spoluhráčov opustili.  Boli to Michal Červenka, Pavol Navrátil, Anton Molnár, Juraj Saidl , František Molnár a Ján Svátek.“
 
Združenie COSMOS žije 40 rokov plnohodnotným životom. Povestné sú ich návštevy u futbalových priaznivcov a priateľov v slovinskej Izole, s ktorou majú stretnutia od roku 2007 teda už 14 rokov. S priateľmi  z Liptovského Jána sa stretávajú 18 rokov. Bezmála domácim partnerom je futbalový klub Kikinda zo susednej Dolnej Stredy. COSMOSáci však nežijú iba futbalom a jeho detailným zachytením v prehľadových tabuľkách. Súčasťou ich aktivít je cykloturistika, turistika, splavy riek, účasť na súťažiach vo varení guláši či kapustnice. Ich krédom je teda zapojenie do života COSMOS-u  všetkých rodinných  príslušníkov . Na svoje si teda prídu manželky, ktoré futbal nehrajú i deti, ktoré pri výletoch do hôr majú veľa nových zážitkov v spoločnosti svojich rovesníkov. Poslancom mestského zastupiteľstva  bol v predchádzajúcich dvoch volebných obdobiach Ľubomír Kyselý a vo volebnom období 2018 – 2022 má COSMOS troch poslancov. Milana Bucha, Antona Dúbravca a Dušana Irsáka.
 
COSMOS-áci  sa podieľajú na čistení okolia bývalého autokempingu,  vysádzajú stromy v intraviláne i extraviláne mesta . Súčasťou aktivít združenia sú  kultúrno-spoločenské akcie, keď sa  zúčastňujú rôznych  pietnych a spomienkových slávnostiach. Obsahovo  bohatšia  je činnosť združenia aj vďaka podpore mesta, ktoré športovým klubom poskytuje každý rok. Príjmy združenie  však netvorí iba príspevok mesta.  V období od svojho vzniku do 31. 12. 2008  predstavovali členské príspevky čiastku  823 925 SK . Od 1.1.2009 do 31.12.2019 boli vo výške  52 004 €. Ďalšie príspevky predstavujú dary sponzorov a 2 % z daní z príjmu , tých, ktorí chcú podporiť združenie aj touto formou.  Každý z členov  do života  COSMOS-u niečo prináša. Preto je ten jeho život taký pestrý  a inšpirujúci.
 
Čo teda zaželať COSMOS-ákom do ďalšej štyridsiatky? Určite zdravie, silu, vytrvalosť a stále pevnejšie vzťahy medzi nimi.   
 
Za bohatú fotodokumentáciu k článku ďakujem Antonovi Dúbravcovi,  Dušanovi Kabátovi, Petrovi Vargovi a Jánovi Földešimu.
Oddiel rekreačného futbalu ORF COSMOS CAMPING Sereď oslávil 40 rokov svojej existencieOddiel rekreačného futbalu ORF COSMOS CAMPING Sereď oslávil 40 rokov svojej existencieOddiel rekreačného futbalu ORF COSMOS CAMPING Sereď oslávil 40 rokov svojej existencieOddiel rekreačného futbalu ORF COSMOS CAMPING Sereď oslávil 40 rokov svojej existencieOddiel rekreačného futbalu ORF COSMOS CAMPING Sereď oslávil 40 rokov svojej existencieOddiel rekreačného futbalu ORF COSMOS CAMPING Sereď oslávil 40 rokov svojej existencieOddiel rekreačného futbalu ORF COSMOS CAMPING Sereď oslávil 40 rokov svojej existencieOddiel rekreačného futbalu ORF COSMOS CAMPING Sereď oslávil 40 rokov svojej existencieOddiel rekreačného futbalu ORF COSMOS CAMPING Sereď oslávil 40 rokov svojej existencieOddiel rekreačného futbalu ORF COSMOS CAMPING Sereď oslávil 40 rokov svojej existencieOddiel rekreačného futbalu ORF COSMOS CAMPING Sereď oslávil 40 rokov svojej existencieOddiel rekreačného futbalu ORF COSMOS CAMPING Sereď oslávil 40 rokov svojej existencieOddiel rekreačného futbalu ORF COSMOS CAMPING Sereď oslávil 40 rokov svojej existencieOddiel rekreačného futbalu ORF COSMOS CAMPING Sereď oslávil 40 rokov svojej existencieOddiel rekreačného futbalu ORF COSMOS CAMPING Sereď oslávil 40 rokov svojej existencieOddiel rekreačného futbalu ORF COSMOS CAMPING Sereď oslávil 40 rokov svojej existencieOddiel rekreačného futbalu ORF COSMOS CAMPING Sereď oslávil 40 rokov svojej existencieOddiel rekreačného futbalu ORF COSMOS CAMPING Sereď oslávil 40 rokov svojej existencieOddiel rekreačného futbalu ORF COSMOS CAMPING Sereď oslávil 40 rokov svojej existencieOddiel rekreačného futbalu ORF COSMOS CAMPING Sereď oslávil 40 rokov svojej existencieOddiel rekreačného futbalu ORF COSMOS CAMPING Sereď oslávil 40 rokov svojej existencieOddiel rekreačného futbalu ORF COSMOS CAMPING Sereď oslávil 40 rokov svojej existencieOddiel rekreačného futbalu ORF COSMOS CAMPING Sereď oslávil 40 rokov svojej existencieOddiel rekreačného futbalu ORF COSMOS CAMPING Sereď oslávil 40 rokov svojej existencieOddiel rekreačného futbalu ORF COSMOS CAMPING Sereď oslávil 40 rokov svojej existencieOddiel rekreačného futbalu ORF COSMOS CAMPING Sereď oslávil 40 rokov svojej existencieOddiel rekreačného futbalu ORF COSMOS CAMPING Sereď oslávil 40 rokov svojej existencieOddiel rekreačného futbalu ORF COSMOS CAMPING Sereď oslávil 40 rokov svojej existencieOddiel rekreačného futbalu ORF COSMOS CAMPING Sereď oslávil 40 rokov svojej existencieOddiel rekreačného futbalu ORF COSMOS CAMPING Sereď oslávil 40 rokov svojej existencieOddiel rekreačného futbalu ORF COSMOS CAMPING Sereď oslávil 40 rokov svojej existencieOddiel rekreačného futbalu ORF COSMOS CAMPING Sereď oslávil 40 rokov svojej existencieOddiel rekreačného futbalu ORF COSMOS CAMPING Sereď oslávil 40 rokov svojej existencieOddiel rekreačného futbalu ORF COSMOS CAMPING Sereď oslávil 40 rokov svojej existencieOddiel rekreačného futbalu ORF COSMOS CAMPING Sereď oslávil 40 rokov svojej existencieOddiel rekreačného futbalu ORF COSMOS CAMPING Sereď oslávil 40 rokov svojej existencieOddiel rekreačného futbalu ORF COSMOS CAMPING Sereď oslávil 40 rokov svojej existencieOddiel rekreačného futbalu ORF COSMOS CAMPING Sereď oslávil 40 rokov svojej existencieOddiel rekreačného futbalu ORF COSMOS CAMPING Sereď oslávil 40 rokov svojej existencieOddiel rekreačného futbalu ORF COSMOS CAMPING Sereď oslávil 40 rokov svojej existencie