Sčítanie obyvateľov domov a bytov 2021

Sčítanie obyvateľov domov a bytov 2021

Mestský úrad     Organizačné oddelenie    
Sčítanie obyvateľov domov a bytov 2021Sčítanie obyvateľov domov a bytov 2021Sčítanie obyvateľov domov a bytov 2021