Kultúra na víkend 07. - 09.08.2020

Kultúra a divadlo     Oddelenie školstva, rodiny, kultúry a športu    

KULTÚRA – 07. augusta – 09. augusta 2020

 

PROGRAM KINA NOVA Sereď  

 

Program kina – AUGUST 2020

https://storage.cinemaware.eu/223/58/NOVAPROGRAM_202008.pdf

 

Podmienky vstupu počas pandémie COVID-19

 

PODMIENKY VSTUPU OD 11.6.2020

Pravidlá na vstup a zotrvanie v kine NOVA počas predstavenia :

- vstup aj výstup do kina a z kina len hlavným vchodom popri pokladni
- vstup a pobyt v prevádzke s prekrytými dýchacími cestami - s výnimkou času potrebného na konzumáciu občerstvenia
- po vstupe povinnosť dezinfikovať si ruky na jednom z našich stojanov                          s dezinfekčným gélom pred pokladňou
- 2 metrový odstup v rade na vstupenku a na vstup do sály a pri vychádzaní zo sály
- šachovnicové sedenie (pred Vami, za Vami a vedľa Vás voľné jedno miesto) po jednom na požiadanie v pokladni po dvoch a viac ak sa jedná o osoby zo spoločnej domácnosti - online predaj a rezervácia nie je možná
- zákaz podávania rúk, premiestňovania nábytku a presádzania sa mimo miesta na vstupenke
- rešpektovať všetky pokyny zamestnancov a v prípade ďalšieho predstavenia opustiť sálu v čo najkratšom čase, aby mohla byť po filme kompletne dezinfikovaná a pripravená na ďalšie predstavenie

Ďakujeme za pochopenie a veríme, že už čoskoro príde k ukončeniu diskriminačných podmienok pre kiná stanovené krízovým štábom SR.

 

07. augusta 2020 v piatok

17:00 Minna a továreň na sny

19:30  AVA: Bez súcitu

 

08. augusta 2020 v sobotu

16:30 Trollovia: Svetové turné 

20:00 #Followme

 

09. augusta 2020 v nedeľu

16:30 Trollovia: Svetové turné

20:00 #Followme

_____________________________________________________________

 

 

Mestský amfiteáter Sereď

 

07. augusta 2020 v piatok o 21:00 – vstup zdarma

Annabell 3: Návrat

_____________________________________________________________

 

Mestský amfiteáter

 

09. augusta 2020 v nedeľu od 09.00

ROZPRÁVKOVÉ PRÁZDNINY s Mirom Jarošom

 

Vstupné - predpredaj v pokladni kina NOVA                                                                                  Prvých 100 ks vstupeniek – 10,00€                 Druhých 100 ks vstupeniek – 12,00€                   Po predaní prvých dvoch vĺn - 15,00€

Každá osoba aj dieťa (s výnimkou dieťaťa do jedného roka)  musí mať platnú vstupenku bez ohľadu na vek.

Začiatok festivalu o 10.00 hod., vstup do areálu o 9.00 hod.

Detský festival "Rozprávkové prázdniny" je vhodný pre všetky rodinné typy.                                 Máme pre Vás prichystané zaujímavé podujatia, atrakcie a súťaže.

10:00 - 18:00 h Maľovanie na tvár

10:00 – 12:00 h Rozprávky pre najmenších

Rozprávkové súťažné stanovištia

14:00 – 16:00 h Rozprávkové súťažné stanovištia

ŠAŠO BAŠO

17:00 h koncert MIRO JAROŠ

Počas celého dňa sú v areáli amfiteátra otvorené stánky s občerstvením

____________________________________________________________   

MESTSKÉ MÚZEUM – FÁNDLYHO FARA V SEREDI

 

OtvÁracIE hodINY: MÁJ - SEPTEMBER : Ut–So, 10°° - 18°° hod.,

INFO: Telefón:+421 950 894 373,

www.muzeum.sered.sk, e-mail: muzeum@sered.sk

 

Vstup do múzea bude možný za dodržania nasledovných podmienok:

Prekryté horné dýchacie cesty (rúškom, šálom, šatkou a pod.)
Dezinfikovanie rúk pripraveným dezinfekčným prípravkom alebo vlastným
Dodržiavanie odstupu min. 2 m
V jednom okamihu je počet návštevníkov limitovaný

(maximálne traja návštevníci v jednej miestnosti, táto podmienka sa nevzťahuje na deti)
V skupine je počet návštevníkov maximálne 10 osôb

Vstupné:
1€ - dospelí
0,65 € - deti, študenti, dôchodcovia
zdarma - deti do 6 rokov, ZŤP (aj so sprievodom)

 

Program na mesiac JÚL – AUGUST 2020

 

 

STÁLE EXPOZÍCIE:

PREHISTÓRIA SEREDSKÉHO REGIÓNU

HRAD ŠINTAVA

OBRÁZKY ODVIATE ČASOM, VÝSTAVA DOBOVÝCH POHĽADNÍC ZO ZBIERKY RASTISLAVA PETROVIČA

LAPIDÁRIUM S BAROKOVÝMI SOCHAMI V RENESANČNEJ PIVNICI

VÝSTAVA TEHÁL ZO ZBIERKY DUŠANA IRSÁKA

LAPIDÁRIUM V MÚZEJNEJ ZÁHRADE S PILIEROM STREDOVEKÉHO KOSTOLA

 A S KAMENNÝMI FRAGMENTMI Z HOTELOV LICHTNER A FRIŠTACZKÝ  

 

 

__________________________________________________________________________

EXPONÁT MESIACA

 

Kovová pokladnica mlynára Antona Šimkoviča zo začiatku 20. Storočia

 

Kovová pokladnica gaštanovej farby,  ozdobená secesným ornamentálnym motívom

 sa zachovala aj s kľúčikom a patrila Šimkovičovcom.

 dar do zbierky mestského múzea od Viery Pučekovej zo Serede

__________________________________________________________________________

VÝSTAVA

 

Lýdia Boríková – Jančovičová

 

Výber z tvorby, výstava pri príležitosti 70. Jubilea narodenia akademickej maliarky

Výstava potrvá od 01. 08. do 28. 08. 2020

____________________________________________________________________________

 

EMANUEL ŠKAPA – ATELIÉR

SLOVENSKEJ ORNAMENTIKY V SEREDI

Výstava exponátov zo zbierky múzea do 28. 8. 2020

__________________________________________________________________________   

 

Bar Da Vinči

07. augusta 2020 v piatok od 15:00 – 03:00

Letné posedenia s DJ

_____________________________________________________________

Camping Sereď

07. augusta 2020 v piatok od 18:00 – 24:00

Rockline

_____________________________________________________________

 

Organizátor: Hala Relax – miesto konania: Dom kultúry

08. augusta 2020 v sobotu od 20:00 – 02:00

Oslava leta – tanečná zábava

_____________________________________________________________

 

Camping Sereď

08. augusta 2020 v sobotu od 15:00 – 02:00

Koncert

_____________________________________________________________

 

Mlynárska záhrada, Garbiarska

08. augusta 2020 v sobotu od 18:00 – 02:00

Tanečná zábava

_____________________________________________________________