V meste pribudne pamätník všetkým ženistom slúžiacich v Seredi

V meste pribudne pamätník všetkým ženistom slúžiacich v Seredi

Udalosti a ľudia     Iveta Tóthová    
Mesto Sereď je dlhé desaťročia mestom ženistov. Tisícky vojakov si v kasárňach odslúžili základnú vojenskú službu a zamestnanie tu našlo aj mnoho profesionálnych vojakov.  Primátor mesta Martin Tomčányi pred približne dvoma rokmi prišiel s myšlienkou,  postaviť na pamiatku všetkým ženistom slúžiacim v Seredi pamätník v podobe PTS transportéra.
 
 
Vyše rok a pol trvalo vydanie súhlasných stanovísk od všetkých dotknutých orgánov. V mesiaci jún 2020 nasledovalo vybudovanie spevnenej plochy pod transportér. Ten bol dňa 4. augusta prevezený a pomocou žeriavov a vojenskej techniky osadený na podložie. Výstavný exponát vojenskej techniky je určite na pravom mieste a to pri bývalých kasárňach pri Váhu.
 
PTS-10 je pásový obojživelný transportér, v armáde určený na prepravu osôb, delostrelectva, ťahačov a inej techniky ako po súši, tak pri prekonávaní vodných prekážok. Pohyb vozidla na súši zabezpečujú pásy, pohyb vo vode dva lodné skrutky umiestnené v spodnej zadnej časti vozidla.
 
Konkrétne tento transportér bol zapožičaný z Vojenského historického ústavu Bratislava a ide o exponát z vojenského historického múzea v Piešťanoch.
 
Okolie pamätníka ešte čakajú terénne úpravy a osadenie informačných tabuliek. Transportér bude zároveň nasvietený a pod stálym dohľadom bezpečnostnej kamery. Slávnostné prestrihnutie pásky sa bude konať 27. augusta za účasti ministra obrany Jaroslava Naďa.
 
VIDEO
 
V meste pribudne pamätník všetkým ženistom slúžiacich v SerediV meste pribudne pamätník všetkým ženistom slúžiacich v SerediV meste pribudne pamätník všetkým ženistom slúžiacich v SerediV meste pribudne pamätník všetkým ženistom slúžiacich v SerediV meste pribudne pamätník všetkým ženistom slúžiacich v SerediV meste pribudne pamätník všetkým ženistom slúžiacich v SerediV meste pribudne pamätník všetkým ženistom slúžiacich v SerediV meste pribudne pamätník všetkým ženistom slúžiacich v SerediV meste pribudne pamätník všetkým ženistom slúžiacich v SerediV meste pribudne pamätník všetkým ženistom slúžiacich v SerediV meste pribudne pamätník všetkým ženistom slúžiacich v SerediV meste pribudne pamätník všetkým ženistom slúžiacich v SerediV meste pribudne pamätník všetkým ženistom slúžiacich v SerediV meste pribudne pamätník všetkým ženistom slúžiacich v SerediV meste pribudne pamätník všetkým ženistom slúžiacich v SerediV meste pribudne pamätník všetkým ženistom slúžiacich v SerediV meste pribudne pamätník všetkým ženistom slúžiacich v SerediV meste pribudne pamätník všetkým ženistom slúžiacich v SerediV meste pribudne pamätník všetkým ženistom slúžiacich v SerediV meste pribudne pamätník všetkým ženistom slúžiacich v SerediV meste pribudne pamätník všetkým ženistom slúžiacich v SerediV meste pribudne pamätník všetkým ženistom slúžiacich v SerediV meste pribudne pamätník všetkým ženistom slúžiacich v SerediV meste pribudne pamätník všetkým ženistom slúžiacich v SerediV meste pribudne pamätník všetkým ženistom slúžiacich v SerediV meste pribudne pamätník všetkým ženistom slúžiacich v SerediV meste pribudne pamätník všetkým ženistom slúžiacich v SerediV meste pribudne pamätník všetkým ženistom slúžiacich v SerediV meste pribudne pamätník všetkým ženistom slúžiacich v SerediV meste pribudne pamätník všetkým ženistom slúžiacich v SerediV meste pribudne pamätník všetkým ženistom slúžiacich v SerediV meste pribudne pamätník všetkým ženistom slúžiacich v SerediV meste pribudne pamätník všetkým ženistom slúžiacich v SerediV meste pribudne pamätník všetkým ženistom slúžiacich v SerediV meste pribudne pamätník všetkým ženistom slúžiacich v SerediV meste pribudne pamätník všetkým ženistom slúžiacich v SerediV meste pribudne pamätník všetkým ženistom slúžiacich v SerediV meste pribudne pamätník všetkým ženistom slúžiacich v SerediV meste pribudne pamätník všetkým ženistom slúžiacich v SerediV meste pribudne pamätník všetkým ženistom slúžiacich v SerediV meste pribudne pamätník všetkým ženistom slúžiacich v SerediV meste pribudne pamätník všetkým ženistom slúžiacich v SerediV meste pribudne pamätník všetkým ženistom slúžiacich v SerediV meste pribudne pamätník všetkým ženistom slúžiacich v SerediV meste pribudne pamätník všetkým ženistom slúžiacich v SerediV meste pribudne pamätník všetkým ženistom slúžiacich v SerediV meste pribudne pamätník všetkým ženistom slúžiacich v SerediV meste pribudne pamätník všetkým ženistom slúžiacich v SerediV meste pribudne pamätník všetkým ženistom slúžiacich v Seredi