Blahoželáme k jubileu

Blahoželáme k jubileu

Udalosti a ľudia     Organizačné oddelenie    
V pondelok   20. 7. 2020  sa v kruhu svojich detí,  vnukov  a  pravnukov dožila  pani   Magdaléna Pastorková  krásneho životného jubilea 90 rokov.
K sviatku jej prišli zablahoželať aj primátor mesta Matin Tomčányi, zástupca primátora Ľubomír Veselický a  vedúca organizačného oddelenia Silvia Adamčíková. V rozhovore s gratulantmi jubilantka preukázala výbornú pamäť  a skvelý úsudok.
Do ďalších rokov života jej želáme pokoj, lásku blízkych a hlavne dobré zdravie.
 
Blahoželáme k jubileuBlahoželáme k jubileuBlahoželáme k jubileuBlahoželáme k jubileuBlahoželáme k jubileu