Program mestského múzea na mesiac september 2020

Kultúra a divadlo     Mária Diková, vedúca mestského múzea v Seredi    

MESTSKÉ MÚZEUM – FÁNDLYHO FARA V SEREDI

Ulica M. R. Štefánika 8

OtvÁracIE hodINY: MÁJ - SEPTEMBER : Ut–So, 10°° - 18°° hod., INFO: Telefón:+421 950 894 373,

www.muzeum.sered.sk, e-mail: muzeum@sered.sk

 

Program na mesiac SEPTEMBER 2020

 

 

STÁLE EXPOZÍCIE:

PREHISTÓRIA SEREDSKÉHO REGIÓNU

HRAD ŠINTAVA

OBRÁZKY ODVIATE ČASOM, VÝSTAVA DOBOVÝCH POHĽADNÍC ZO ZBIERKY RASTISLAVA PETROVIČA

LAPIDÁRIUM S BAROKOVÝMI SOCHAMI V RENESANČNEJ PIVNICI

VÝSTAVA TEHÁL ZO ZBIERKY DUŠANA IRSÁKA

LAPIDÁRIUM V MÚZEJNEJ ZÁHRADE S PILIEROM STREDOVEKÉHO KOSTOLA

 A S KAMENNÝMI FRAGMENTMI Z HOTELOV LICHTNER A FRIŠTACZKÝ  

 

 

EXPONÁT MESIACA:

 

 MINCA ZO SEREDSKÉHO CHUDOBINCA SV. ANNY Z ROKU 1704

Nález mince na dvore chudobinca (dnes Záhradníctvo ASTRA), trojník - 15 milimetrová minca 1704, České Sliezsko, dar do zbierky mestského múzea od Jozefa Cicáka

 

 

SRDEČNE VÁS POZÝVAME  NA VÝSTAVY:

DRAHOMÍR PRIHEL

SKLO A PASTELY

4. 9. 2020 – 14. 10. 2020, vernisáž výstavy 4. 9. 2020 o 17.00 h

Kurátor výstavy: PhDr. Bohumír Bachratý, CSc., hudobný hosť: Milan Rigo, hra na husliach

-----------------

A NA PODUJATIA:

 

DNI EURÓPSKEHO KULTÚRNEHO DEDIČSTVA – MINULOSŤ VZDELÁVA

26. 9. 2020, Bastión kaštieľa v Seredi

od 14.00 – 15.00 h, prednáška OBYVATELIA V SEREDI A SPOLKY, PhDr. Eva Vrabcová

výstava s prezentáciou HISTÓRIA SPEVOKOLU ZVON, Mária Diková

 

o 16.00 h koncert  SPEVOKOL ZVON

pri príležitosti 95. ročného jubilea založenia spevokolu

 

PRIPRAVUJEME NOVÚ VÝSTAVU Z HISTÓRIE ŽENIJNÉHO VOJSKA V SEREDI