Mestá a obce od januára čaká nová povinnosť – zber kuchynského odpadu z domácností. Na sídlisku Meander bude spustený pilotný projekt

Mestá a obce od januára čaká nová povinnosť – zber kuchynského odpadu z domácností. Na sídlisku Meander bude spustený pilotný projekt

Životné prostredie a príroda     Iveta Tóthová    
Od januára 2021 čaká mestá a obce nová povinnosť – zabezpečiť triedený zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu. Pod pojmom kuchynský odpad rozumieme všetko, čo v našich domácnostiach neskonzumujeme a vyhadzujeme.
 
Podľa analýzy jeden občan vyprodukuje ročne cca 100 kg kuchynského odpadu. Vynásobením s počtom obyvateľov na Slovensku je to slušné množstvo – 500 000 ton.  Aj z toho vyplýva, že samosprávy nebudú mať ľahkú úlohu a už v týchto dňoch sa na zber musia pripravovať. Povinnosť triediť kuchynský odpad sa dotkne aj samotných obyvateľov a to nielen v rodinných domoch ale aj bytovkách.
 
 
Mestá a obce v prvom rade budú musieť nájsť firmu, ktorá bude zabezpečovať zvoz a následné zhodnotenie odpadu. Jednou z nich je napríklad spoločnosti KOSIT a.s., ktorá samosprávam poskytuje komplexné služby v oblasti odpadového hospodárstva vrátane triedeného zberu kuchynského bioodpadu. Riaditeľka firmy Lucia Šprinc načrtla pre portál hnonline.sk možný systém zberu v mestách a obciach. V prípade rodinných domov by zberové spoločnosti mohli zabezpečiť pre občanov plastové, ľahko umývateľné vedierka a vrecká. Kuchynský bioodpad sa bude musieť umiestňovať do týchto kompostovateľných vreciek.  Čo sa týka ľudí v bytovkách, pred činžiakmi v ohrádkach pribudnú hnedé zberové nádoby. Aj tu obyvatelia dostanú kompostovateľné vrecká. Aby občania vedeli, čo sa s kuchynským bioodpadom ďalej deje, Lucia Šprinc vysvetľuje, že sa podrví  a zmieša so zeleným bioodpadom, teda rastlinnými zvyškami zo záhrad, sadov a parkov. Vzniknutá zmes sa následne prirodzene zahreje na teplotu 70 stupňov, čo zabezpečí jej hygienizáciu. Výsledný materiál putuje do kompostárne, kde z neho vzniká kompost použiteľný pri úpravách parkov a verejných zelených plôch.“
 
Od 1. augusta mesto spustilo na sídlisku Meander v spolupráci so spoločnosťou ESPIK pilotný projekt zberu triedeného kuchynského odpadu. Boli tu umiestnené tri kontajnerové stojiská. Kuchynský odpad je možné odovdzať aj na Zbernom dvore na Cukrovarskej ulici. Na určených miestach sú k dispozícii označené 120 litrové nádoby, ktoré sú hermeticky uzatvárateľné. Občania môžu do nich kuchynský odpad vyprázdňovať zo svojich vedierok alebo len, v už spomínaných biologicky rozložiteľných sáčkoch. Vývoz odpadu sa bude uskutočňovať 3 x týždenne.
 
 
Iná je teória a iné je zákon zrealizovať v praxi. Prednosta MsÚ Tibor Krajčovič pre RTV Krea povedal, že dopredu si nevie predstaviť tento kuchynský odpad zbierať v zimných mesiacoch, kedy dôjde k jeho zamrznutiu. V neposlednom rade treba myslieť aj na čistotu kontajnerov, aby ľudí neobťažoval zápach z nich.
 
Vzhľadom na aktuálne legislatívne lehoty nemajú samosprávy na prípravu zberu času  nazvyš a mali by myslieť na včasné zabezpečenie všetkých krokov súvisiacich so zberom. Či a ako to bude v praxi od januára vyzerať uvidíme od nového roka.
Mestá a obce od januára čaká nová povinnosť – zber kuchynského odpadu z domácností. Na sídlisku Meander bude spustený pilotný projekt Mestá a obce od januára čaká nová povinnosť – zber kuchynského odpadu z domácností. Na sídlisku Meander bude spustený pilotný projekt