Zbierka na obnovu kamenného portálu na seredskom kaštieli pokračuje

Zbierka na obnovu kamenného portálu na seredskom kaštieli pokračuje

Udalosti a ľudia     Iveta Tóthová    
Pre rokom OZ Vodný hrad vyhlásilo verejnú zbierku na obnovu kamenného portálu hradnej brány na seredskom kaštieli. Cieľom zbierky občianskeho združenia je obnoviť staticky narušený kamenný portál hradnej brány Šintavského hradu a vrátiť mu pôvodný výraz.  Dnes portál podopiera provizórna drevená konštrukcia. Celková rozpočtovaná suma na obnovu je 17 686 €. Zbierka mala pôvodne trvať od 22. júla 2019 do 20. júla 2020. Koronakríza ale zasiahla aj do tejto oblasti a preto sa členovia OZ Vodný hrad rozhodli požiadať OÚ v Galante o predĺženie zbierky.
 
OZ na svojej webovej stránke informuje: "Všetci sme si všimli ako sa život v uplynulých mesiacoch akoby zastavil. A zastavila sa aj naša zbierka na obnovu portálu kaštieľa. Chápeme, že financie bolo treba smerovať inam. No chod života sa opäť rozbehol a s ním aj naša zbierka. Požiadali sme Okresný úrad v Galante o predĺženie zbierky č. 202-2019-009843. Ten našu požiadavku posúdil a zbierku predĺžil do 20. júla 2021. A preto ak Vám aj v týchto dňoch záleží aj na budúcnosti našich kultúrnych pamiatok, dúfame, že nám pomôžete s ich záchranou."
 
Prispieť môžete  dvomi spôsobmi:
 
1. zaslaním dobrovoľného peňažného príspevku na transparentný účet v Slovenskej sporiteľni na číslo účtu:
SK26 0900 0000 0051 5968 1250
 
2. vložením dobrovoľného peňažného príspevku do stacionárnej pokladničky v Mestskom múzeu v Seredi.
 
Aktuálny stav na účte k 24.7.2020 je 2 717,38 €.
Historickú bránu dal postaviť gróf Stanislav Thurzo, manžel Anny Roziny Listiusovej. Stalo sa tak po roku 1600, počas rozsiahlej prestavby hradu na protitureckú bastiónovú pevnosť. Cieľom je obnoviť renesančnú podobu portálu, ktorý bol súčasťou 3. hradnej brány. Rastislav Petrovič ďalej dodáva: "Podobne ako celý kaštieľ, aj táto brána dostala po roku 1949 riadne zabrať. Najprv nevhodnými stavebnými zásahmi a potom dlhodobou neúdržbou. Dokonca po roku 1960 bránu z oboch strán zamurovali a v prejazde postavili záchody pre stavbárov, ktorí v tom čase stavali v Seredi nové sídliská. Po čase záchody zrušili a zámurovku brány vybúrali. A to dosť nešetrne.
 
Dúfame, že portál brány sa podarí obnoviť do renesančnej podoby akú získal za Thurzovcov. Symbolicky by sa tak mohla spojiť minulosť so súčasnosťou, seredský kaštieľ so šintavským hradom. Boli by sme radi keby obnova portálu brány naštartovala aj obnovu nejakej časti kaštieľa."   
 
 
Zbierka na obnovu kamenného portálu na seredskom kaštieli pokračujeZbierka na obnovu kamenného portálu na seredskom kaštieli pokračuje