Prezentácia včelárstva a ochutnávka regionálnych medov v obci Zemianske Sady.

Prezentácia včelárstva a ochutnávka regionálnych medov v obci Zemianske Sady.

Životné prostredie a príroda     Štefan Polaček, predseda RSVS Sereď    
Nedeľné popoludnie  5. júla 2020 pri príležitosti 20. výročia posviacky rímsko-katolíckeho kostola Panny Márie Ružencovej v Zemianskych Sadoch, usporiadali členovia Regionálneho spolku Juraja Fándlyho Sereď, ochutnávku regionálnych medov a medoviny pre občanov obce a  tiež pre členov z folklórnych súborov, ktorí svojím účinkovaním príjemne dotvárali atmosféru nedeľného popoludnia.
                 Súčasťou ochutnávky bola i výstavka včelích produktov a propagácia významu a dôležitosti  včelárstva.
                Občania obce sa popri ochutnávke medov a degustácii medoviny dozvedeli aj  rôzne témy, ktoré ich v súvislosti so včelárením zaujímali. Najčastejšie diskutovanými témami bola charakteristika jednotlivých prezentovaných druhových medov, či spôsob výroby medoviny.
                Výbor regionálneho spolku Juraja Fándlyho v závere prezentácie odmenil zástupcov  vystupujúcich folklórnych súborov medovinou z produkcie priateľa včelára Štefana Kavického.
                V krátkosti môžeme skonštatovať, že ochutnávka medov a medoviny splnila svoj cieľ,  a to najmä priblížiť život včiel a spôsob získavania jednotlivých medov,  či spomínanú  výrobu medoviny širšej verejnosti.
Prezentácia včelárstva a ochutnávka regionálnych medov v obci Zemianske Sady.Prezentácia včelárstva a ochutnávka regionálnych medov v obci Zemianske Sady.