Poznáte kto je na fotografii ?

História     Dušan Sedlár    
Dovolím si Vám poslať jednu z fotografií uličného futbalového  mužstva starších žiakov z pozostalosti môjho otca JUDr.  Jozefa Sedlára. Fotografia je asi z roku 1924-25. Je na nej môj otec a niekoľko jeho vrstovníkov Seredčanov. Otec spomínal, že tie dresy a kopačky už nikdy viacej na sebe nemali, pretože si ich tak cenili a vážili a museli si ich zaplatiť a pochopiteľne na ne “zarobiť”.
 
Posielam Vám tú fotografiu jednak preto, že by sa mohla hodiť do archívu mesta Sereď , málilinko chýba do sto rokov od jej vzniku, ale možno by mohla byť uverejnená na stránkach Seredských noviniek a snáď by sa našli ešte pamätníci, ktorí by spoznali “chlapcov” na fotografii.
 
Ja sám mám hriešne svedomie, pretože som sa tak dlho chystal ukázať túto fotografiu pánu dirigentovi Karmažínovi, až mi tento odišiel na druhý svet. Pri jeho veku a jasnej hlave by určite spoznal snáď všetkých “chlapcov”.
 
No Bohužiaľ ja na tej fotografii poznám iba môjho otca Jozefa Sedlára, je v prostrednom rade celkom v pravo, v prostrednom rade celkom v ľavo je môj budúci krstný otec Artur Bogola. V hornom rade druhý vľavo je môj strýko a otcov brat Rudolf Sedlár a v spodnom rade, v šiltovke a pestujúc loptu je brankár tohto mužstva pán Michal Bilka. Celoživotný otcov kamarát. Je to úžasné, že fotografia sa zachovala. Čo nevidieť, bude mať 100 rokov!!
 
Napadlo ma, že by sa fotografia mohla uverejniť na stránke seredských noviniek s dotazom, kto, koho na tej fotografii pozná. Ja príležitostne originál tejto fotografii venujem seredskému múzeu /pochopiteľne, ak bude o to záujem/.