Na stavbu seredského mosta spomína aj František Hečko

História     Ľubomír Veselický    
Pán Ing. Dušan Sedlár  uverejnil 25. mája t.r. na našej stránke svoje spomienky na stavbu mosta zo Serede do Šintavy. Na začiatku svojich spomienok spomenul aj mená svojich dvoch spolužiakov. Františka Hečka a Jozefa Laciku, ktorého otec bol údajne dôstojníkom.  František Hečko na svoju brigádu v Šintave spomína takto:
 
„Paneláreň Šintava - pamätám sa, že sme robili všetci traja (Dušan Sedlár, Jozef Lacika a ja) v panelárni pri výrobe mostných panelov. Viem, že  zváranú konštrukciu, ktorú môj spolužiak Dušan nazval bublinou, obaľovali sme pletivom a cementovou maltou. Táto sa vkladala do jednotlivých mostných panelov na odľahčenie, Z týchto dielov sa vlastne skladal jeden oblúk mosta. Ja som brigádoval aj nasledujúci rok cez prázdniny v panelárni. Robil som u železiarov, kde sme spomínané bubliny vkladali do matrice  so železnou armatúrou, v ktorej bolo medzi armatúrou vymedzené miesto, nad ktoré sa pridávala železná armatúra a časti strún, ktoré sa po betonáži vytiahli, a pri skladaní jednotlivých panelov mostného oblúka spájali oceľovými lanami a ukotvili v daných pilieroch. Vlastne celý panelový most držia z každej strany mostu po dve hrubé oceľové laná, ktoré sú na koncoch mosta ukotvené v betónovom bloku, ktorý sa dal šponovať 4 oceľovými šraubami, asi v priemere 150 mm. Tiež som pracoval pri čerpadlách, ktoré vodu z priestoru, kde sa robila betonáž, pri budovaní piliera čerpali.
 
Podľa obsahu korešpondencie medzi D. Sedlárom a Františkom Hečkom spracoval Ľubomír Veselický