Denné centrum Nikolka bude mať nové priestory. Na rekonštrukciu potrebujú Vašu pomoc

Denné centrum Nikolka bude mať nové priestory. Na rekonštrukciu potrebujú Vašu pomoc

Udalosti a ľudia     Iveta Tóthová    
Občianske združenie NIKOLKA už 5 rokov pomáha deťom so zdravotným znevýhodnením zo Serede a okolia. Organizujú rôzne charitatívne podujatia, pričom celý výťažok vždy rozdelia rodinám s hendikepovanými detičkami. Zapájajú sa do rôznych zbierok, pomáhajú aj sociálne slabším rodinám so zbierkou potravín, šatstva a hygienických potrieb. Organizujú rôzne akcie ku Dňu detí, na Mikuláša, k Vianociam a pod. V roku 2018 rozšírili svoju činnosť a založili Denné centrum Nikolka na Parkovej ulici v Seredi. Cieľom bolo vytvoriť bezpečný a pokojný priestor, kde si deti môžu špeciálnymi pomôckami stimulovať svoj zrak, hmat, sluch, vestibulárny systém a posilniť svalstvo prostredníctvom terapií a rehabilitácie.
 
 
Ľubomíra Poláková z OZ Nikolka hovorí: „S priestormi, ktoré sme mali doteraz sme boli spokojní, no momentálne nám už z kapacitných dôvodov nevyhovujú. Hľadali sme niečo nové, väčšie a dostupnejšie. Od mesta Sereď sme získali priestory na Novomestskej ulici v budove, kde sídli organizácia ZŤP."
 
 
Ide o suterén budovy, ktorý je ale v dezolátnom stave a potrebuje rozsiahlu rekonštrukciu. Tá je rozdelená na dve časti.
 
Jednu vykoná mesto Sereď, nakoľko podmienkou užívania priestoru je kolaudácia, ktorá nie je možná, ak sa nevymenia okenné otvory, objekt sa nezateplí a nezrealizuje sa kúrenie. Rekonštrukcia kúrenia spočíva v realizácii podlahy, podlahového kúrenia a inštalácii elektrického kotla. Uvedenú rekonštrukciu zrealizuje mesto nakoľko okná ,kúrenie a izolácia vonkajších stien je v réžii mesta, ktoré dalo priestor suterénu do prenájmu. Na poslednom zasadnutí MsZ boli poslanci informovaní o výdavkoch na zabezpečenie rekonštrukcie suterénu zo strany mesta, ktoré sú na základe projektovej dokumentácie vo výške 38 000 €.
 
Druhú časť prác zrealizuje OZ Nikolka. Rekonštrukcia sa týka vnútorných priečok a omietok, inžinierskych sietí, vstupného priestoru, zastrešenie vonkajšieho vstupu do objektu a realizáciu sociálnych zariadení. Jednou z prekážok je, že sa priestory nachádzajú v suteréne, kam sa vchádza po schodisku. Ľubomíra Poláková vysvetľuje, že priestory musia byť bezbariérové: „Máme vypracovanú projektovú dokumentáciu na dve rampy. Jedna je vonkajšia, ktorá bude zastrešená a druhá je priamo v budove. Z dôvodu vymurovania vnútornej rampy je potrebné vybúranie časti priečok a osadenie oceľových nosníkov. Suma potrebná na bezbariérové rampy je 5000 eur. Bez pomoci dobrých ľudí to nezvládneme. Preto sme sa prihlásili o pomoc cez crowdfundingovú platformu Startlab. Pekne Vás prosíme o podporu, hoci len zdieľaním. Za Váš príspevok si môžete vybrať aj milé poďakovanie, ktoré sme pre Vás pripravili s láskou a vďačnosťou."
 
VIDEO:
 
 
Projekt môžete podporiť sumou 10€, 20€, 30€, 80€. Za uvedené čiastky obdržíte malé poďakovanie. Ak prispejete sumou až 300€, Vaše meno bude uvedené na stene vďaky. Ak by ste pomohli nad rámec cieľovej sumy, vašu podporu združenie použije na financovanie ostatných prác na centre alebo na potrebné vybavenie a špeciálne pomôcky pre malých bojovníkov. Cieľová suma je 4 000,- € a podľa podmienok STARLABU je túto sumu nutné vyzbierať. Ak bude čiastka menšia, peniaze sa prispievateľom vrátia späť a zbierka tak bude zrušená. Samozrejme, viac sa vyzbierať môže. Preto darčeky obdržíte až po úspešnom ukončení zbierky.
 
 
Všetky potrebné informácie a formulár na darcovstvo nájdete na kliknutím na tento odkaz: NIKOLKA. Ľubomíra Poláková vopred úprimne ďakuje za pomoc.
 
Denné centrum Nikolka bude mať nové priestory. Na rekonštrukciu potrebujú Vašu pomocDenné centrum Nikolka bude mať nové priestory. Na rekonštrukciu potrebujú Vašu pomocDenné centrum Nikolka bude mať nové priestory. Na rekonštrukciu potrebujú Vašu pomocDenné centrum Nikolka bude mať nové priestory. Na rekonštrukciu potrebujú Vašu pomocDenné centrum Nikolka bude mať nové priestory. Na rekonštrukciu potrebujú Vašu pomocDenné centrum Nikolka bude mať nové priestory. Na rekonštrukciu potrebujú Vašu pomocDenné centrum Nikolka bude mať nové priestory. Na rekonštrukciu potrebujú Vašu pomocDenné centrum Nikolka bude mať nové priestory. Na rekonštrukciu potrebujú Vašu pomocDenné centrum Nikolka bude mať nové priestory. Na rekonštrukciu potrebujú Vašu pomoc