Minister pôdohospodárstva Ján Mičovský na návšteve seredského cukrovaru

Minister pôdohospodárstva Ján Mičovský na návšteve seredského cukrovaru

Udalosti a ľudia     Iveta Tóthová    
Minister pôdohospodárstva SR Ján Mičovský dňa 30. júna navštívil seredský cukrovar, aby poklepal základný kameň novej teplárne. Spolu s ministrom cukrovar navštívil aj predseda Trnavského samosprávneho kraja Jozef Viskupič.
 
Seredský cukrovar novú tepláreň postaví za 6,7 mil. eur a to bez finančnej podpory štátu či eurofondov. Podľa konateľa spoločnosti Adriána Šedivého, by mala fungovať už v roku 2021.
 
 
Nový energetický zdroj bude namiesto hnedouhoľného prachu využívať zemný plyn a bioplyn a bude spĺňať najprísnejšie štandardy emisií oxidu uhličitého a síry. Stará kotolňa bola uvedená do prevádzky ešte v roku 1962 a stojí v bývalej Niklovej huti. Táto kotolňa už nespĺňa štandardy, ktoré vyžaduje nová udržateľná potravinárska výroba cukru a dostala povolenie na fungovanie už iba na posledné dve kampane.
 
Ako povedal konateľ spoločnosti A.Šedivý cukor sa v Seredi vyrába nepretržite 112 rokov. Súčasný majiteľ rakúska, priemyselná spoločnosť Agrana, sa rozhodol zvyšovať postupnými krokmi kapacitu závodu. "Pred 15 rokmi sme mali kapacitu zhruba polovičnú," uviedol. Zlepšila sa technologická úroveň výroby a hygienické štandardy, znižovanie prevádzkových nákladov je podľa neho hlavným predpokladom konkurencieschopnosti, a na ten účel má nová kotolňa slúžiť. "Úspešne sme zvládli reštrukturalizačný proces v cukrovarníctve, táto investícia je rozhodujúcim míľnikom cukrovaru," dodal.
 
 
Minister Mičovský je presvedčený, že musíme vyrábať nielen kvalitné potraviny, ale  vyrábať ich musíme aj v kvalitnom prostredí. „ Tento dnešný počin, ktorý je bez podpory štátu je ocenenia hodným produktom rozmýšľania ľudí  takpovediac dopredu, ktorí vidia, že musíme základným spôsobom meniť náš vzťah ku krajine.“ dodal minister.
 
Mesto Sereď desiatky rokov trpí znečisteným ovzduším. Seredský cukrovar zelenšou výrobou cukru prispeje k čistejšiemu životnému prostrediu  obyvateľov regiónu: .„Je dobré, že ste išli do zelenších a efektívnejších projektov, pretože budujete budúcnosť tejto fabriky, mesta Sereď a širšieho okolia.“  povedal predseda TTSK Jozef Viskupič a dodáva: „ Spolupráca medzi susediacim objektom Niklovky,  ktorý dodnes energeticky živí túto fabriku sa ukončí a nebude sa ďalej spaľovať hnedouhoľný prach.“
 
Na záver predseda župy Jozef Viskupič poďakoval  vedeniu podniku a investorovi, že sa táto zelená investícia objavila a možno aj zachránila tento cukrovar v našom regióne.

 
Minister pôdohospodárstva Mičovský na návšteve seredského cukrovaruMinister pôdohospodárstva Mičovský na návšteve seredského cukrovaruMinister pôdohospodárstva Mičovský na návšteve seredského cukrovaruMinister pôdohospodárstva Mičovský na návšteve seredského cukrovaruMinister pôdohospodárstva Mičovský na návšteve seredského cukrovaruMinister pôdohospodárstva Mičovský na návšteve seredského cukrovaru