Aktívni občania zo Serede sa rozhodli riešiť jeden z najväčších neriešených ekologických problémov na Slovensku

Aktívni občania zo Serede sa rozhodli riešiť jeden z najväčších neriešených ekologických problémov na Slovensku

Životné prostredie a príroda     Miroslava Sabová Dudášová    
Environmentálne záťaže pri Niklovej hute v Seredi trápia obyvateľov mesta aj okolitých obcí už takmer tri desaťročia. Hoci existujú štúdie o znečistení regiónu aj o chronických ochoreniach obyvateľov vplyvom úniku znečistenia, jediným výsledkom sú do dnešného dňa iba štúdie a prísľuby na riešenie. Aktivisti sa preto rozhodli zmeniť zaprášený región na zelenší kus zeme. Vyhlásili petíciu Z čiernej na zelenú.
 
Niklová huta Sereď bol štátny podnik, ktorý od začiatku výroby v roku 1963 vyprodukoval ročne 300 tisíc ton redukovanej rudy, čo v praxi znamená jemného kovového prachu. Po ukončení výroby si v 90. rokoch areál samotného podniku rozparcelovali vo verejných dražbách súkromné firmy, čím sa štát zbavil zodpovednosti. Dnes z podniku zostala skládka lúženca s hmotnosťou až 6 miliónov ton, s výškou až do 40 metrov a areál, ktorý dodnes využívajú súkromné firmy.
 
Podľa rozborov z terénneho výskumu v roku 2010 sú v pôde v blízkosti skládky kritické hodnoty
koncentrácie ťažkých kovov, najmä niklu a chrómu. Hoci existujú štúdie o znečistení prachovými časticami v rádiuse až 50 kilometrov, o znečistení pôdy aj podzemnej vody, ale aj o chronických ochoreniach obyvateľov vplyvom úniku znečistenia, ani v roku 2020 neprichádza k riešeniu problému. Existujú iba prísľuby na riešenie.
 
Problém, ktorý ohrozuje nielen obyvateľky a obyvateľov Serede a okolitých obcí, ale aj Galanty, Sládkovičova, Piešťan, Dunajskej Stredy aj Bratislavy, chcú aktivisti riešiť novým tlakom na vládne orgány. Prichádzajú s návrhom konkrétnych krokov, ktoré žiadajú splniť v čo najkratšom čase. Trápi ich najmä ochrana zdravia obyvateľov celého regiónu, ale aj budúcich generácií.
 
Oslovujú osobitne Ministra životného prostredia SR, Ministra pôdohospodárstva SR a Ministra zdravotníctva SR, od ktorých žiadajú, aby urýchlene prijali nasledovné opatrenia:
 
1. Analyzovať aktuálny právny stav environmentálnych záťaží a zabezpečiť dohľad nad plnením úloh vyplývajúcich z požiadaviek zákona a schváleného štátneho programu sanácie environmentálnych záťaží.
 
2. Zabezpečiť rozšírený a funkčný monitoring kvality ovzdušia, podzemných vôd a pôdy, zabezpečiť dohľad a pravidelné vyhodnocovanie potenciálnych rizík spojených s haldou lúženca a areálom bývalej niklovej huty.
 
3. Vypracovať analýzu vplyvu environmentálnych záťaží na kvalitu verejného zdravia, so zameraním najmä na choroby dýchacieho ústrojenstva, onkologické ochorenia a výskyt alergií.
 
4. Vypracovať komplexný projekt rekultivačných a sanačných opatrení spolu s časovým harmonogramom tak, aby sa eliminovalo sekundárne znečisťovanie vôd, pôdy a ovzdušia.
 
5. Pripraviť a spustiť financovanie sanačných prác v čo najkratšom možnom čase.
 
 
Zapojiť sa do podporného tímu petície môže ktokoľvek. Link na stiahnutie petičného hárku spolu s presným manuálom, ako zbierať podpisy, nájdu dobrovoľníci na FB stránke www.facebook.com/peticia.niklovka  Každý tak bude mať možnosť, pomáhať meniť náš región na zelenší kus zeme.
 
Členmi petičného výboru sú občania a občianky Serede aj blízkej Galanty. Zástupcom petičného výboru je environmentalista Viliam Javor a kontaktnou osobou pre médiá je Miroslava Sabová Dudášová, ktorú možno kontaktovať na peticia.niklovka@gmail.com.
Aktívny občania zo Serede sa rozhodli riešiť jeden z najväčších neriešených ekologických problémov na Slovensku