Skauti počas pandémie pomáhali.

Skauti počas pandémie pomáhali.

Zdravie     Ing. Ondrej Kurbel    
Seredský skauti sa do celoslovenského projektu "Skautská služba" zapojili už od prvých dní pandémie. Šitím rúšok a ich distribúciou pomohli núdznym zabezpečiť si základné ochranné prostriedky v čase, keď boli pre viacerých nedostupné. 
Viac o skautskej službe sa dočítate napríklad v článku: 
 
Skauti počas pandémie pomáhali.