Je to nekonečný príbeh...

Je to nekonečný príbeh...

Udalosti a ľudia     Iveta Tóthová    
Pred niekoľkými týždňami sme Vás informovali o krokoch, ktoré Mestská polícia v Seredi v súčinnosti s pracovníkmi mesta podnikla v súvislosti s ľuďmi bez domova, ktorí svojim správaním pohoršujú bežných ľudí.  Najmä obyvatelia Garbiarskej ulice vedia o tom svoje. Práve toto miesto je neustále vyhľadávané bezdomovcami, ktorí si tu hromadia rôzny neporiadok. Pracovníci mesta pravidelne tento neporiadok odstraňujú, samozrejme na náklady nás ostatných. No je to nekonečný príbeh.
 
Prešlo iba niekoľko dní odvtedy ako bol tento verejný priestor vyčistený a už je tam neporiadok znova. A ako inak, opäť to budú musieť zlikvidovať pracovníci mesta.
 
 
Podobné to je aj s okolím kaštieľa. Vyzametaný a vydezinfikovaný podchod vydržal čistý skutočne iba niekoľko dní. Príslušníci mestskej polície pri obchôdzke zaznamenali opäť v podchode navláčený neporiadok.
 
 
 
 
 
Je to nekonečný príbeh...Je to nekonečný príbeh...Je to nekonečný príbeh...Je to nekonečný príbeh...Je to nekonečný príbeh...Je to nekonečný príbeh...