Nové ulice v Seredi s naozaj krásnymi názvami

Nové ulice v Seredi s naozaj krásnymi názvami

Rozvoj a výstavba     Iveta Tóthová    
Rozvíjajúca sa výstavba rodinných domov v meste prináša so sebou aj potrebu pomenovať novovznikajúce ulice. Názvy ulíc určuje mesto Sereď  Všeobecne záväzným nariadením na základe návrhu Legislatívno-právnej komisie, ktorý následne schvaľuje mestské zastupiteľstvo. Celkom máme na území mesta 95 ulíc. Poslanci na svojom zasadnutí dňa 25. júna odsúhlasili ďalšie štyri nové ulice, ktoré dostali naozaj krásne pomenovania.
 
Prvé tri nové ulice sa nachádzajú v lokalite Polyfunkčná zóna „Prúdy“ Sereď – Stredný Čepeň.  Pre účely označenia novovytvorených ulíc dostali názvy: Nezábudková ulica, Konvalinková ulica a Tulipánová ulica.
 
 
Štvrtá nová ulica je napojená na Trnavskú ulicu. Na účel zabezpečenia prístupu a príjazdu pre novovybudované rodinné domy dostala názov Jarná ulica.
 
Nové ulice v Seredi s naozaj krásnymi názvamiNové ulice v Seredi s naozaj krásnymi názvamiNové ulice v Seredi s naozaj krásnymi názvamiNové ulice v Seredi s naozaj krásnymi názvamiNové ulice v Seredi s naozaj krásnymi názvamiNové ulice v Seredi s naozaj krásnymi názvamiNové ulice v Seredi s naozaj krásnymi názvami