Materské školy budú počas prázdnin fungovať v letnom režime

Materské školy budú počas prázdnin fungovať v letnom režime

Školstvo a vzdelávanie     Iveta Tóthová    
Materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Sereď budú otvorené aj počas letných prázdnin.  Riaditeľky jednotlivých materských škôl v uplynulých dňoch zisťovali záväzný záujem u rodičov na možnosť prevádzky MŠ v období mesiacov júl – august 2020. Iveta Fraňová – riaditeľka z Materskej školy na Komenského ulici a Beata Lukáčová – riaditeľka z Materskej školy D.Štúra napokon vypracovali harmonogram otvorenia škôlok počas nasledujúcich dvoch mesiacov.
 
Materská škola na Komenského ulici
 
V júli a auguste budú v prevádzke Komenského budova A a Komenského budova B. Deti z Murgašovej škôlky budú chodiť na Komenského B  a deti z Podzámskej na Komenského A.
 
Murgašova škôlka je zatvorená z dôvodu dokončenia rekonštrukcie elektriny. Zatvorená bude aj škôlka na Podzámskej ulici.
Na Komenského A a  B bude v prevádzke 6 tried a to bez prerušenia do 21 augusta.
 
 Od 23. do 31. augusta, čo je 6 pracovných dní, sa bude realizovať dezinfekcia a upratanie pracovísk po letnej prevádzke, tak aby deti prišli 2. septembra do hygienicky čistej materskej školy.
 
Materská škola na ulici D.Štúra
 
V mesiac júl bude otvorená MŠ Cukrovarská a MŠ Fándlyho. V prevádzke bude 5 tried, do ktorých sa prihlásilo spolu 95 detí. V mesiaci august bude otvorená MŠ D.Štúra  so 4 triedami a navštevovať ich bude  80 detí. Samozrejme aj v týchto materských školách budú dbať na zvýšenú hygienu.
Materské školy budú počas prázdnin fungovať v letnom režime