Spoločnosť zrušila distribúciu papierových týždňových letákov do schránok

Spoločnosť zrušila distribúciu papierových týždňových letákov do schránok

Udalosti a ľudia     Iveta Tóthová    
Spoločnosť LIDL sa rozhodla úplne zrušiť distribúciu týždňových letákov do domácností. Vďaka opatreniam z posledných rokov ušetrí celkovo viac ako 4000 ton papiera ročne. Ušetrené finančné prostriedky sa diskont rozhodol investovať do výrazne a dlhodobo znížených cien zákazníkmi obľúbených výrobkov. Ako Lidl sľubuje pomôže tak prírode aj peňaženkám svojich zákazníkov.

V obchodnom roku 2018 zmenil Lidl formát letáku z rozmeru A3 na A4 a ušetril viac ako 1520 ton papiera. O rok neskôr zrušil distribúciu letákov v tretine regiónov a znížil svoju ročnú spotrebu papiera o ďalších 850 ton.  Toto si určite všimli aj Seredčania, keď v niektorých domácnostiach nachádzajúcich sa v blízkosti predajne jednoducho letáky vo svojich schránkach prestali nachádzať. Kto mal záujem si leták predsa len prelistovať, mohol si ho vyzdvihnúť priamo v predajni. Ostatní si akciový tovar mohli prezrieť na internete.
 
Aktuálne už letáky Lidla vo svojich schránkach už nenájdete, bez ohľadu na to v ktorej časti Slovenska bývate. Výsledok? Úspora približne 1700 ton papiera. Celkovo ušetrí Lidl 4100 ton papiera ročne, čo predstavuje asi 70 000 dospelých stromov. Tieto stromy dokážu vyprodukovať denne taký objem kyslíku, ktorý pokryje spotrebu neuveriteľného 3,5 milióna ľudí.
 
Martin Nagy, konateľ Lidl Slovenská republika zodpovedný za nákup a marketing médiá informoval: „Kríza spojená so šírením nového korona vírusu významne zasiahla nás všetkých, no zároveň ukázala, že sa dá fungovať aj inak než sme boli doteraz zvyknutí. Veľa sa teraz hovorí o návrate k normálu, ale práve normál predstavoval v mnohých ohľadoch problém a práve teraz máme šancu prehodnotiť naše aktivity a ich dopad na prírodu a životné prostredie. Rozhodli sme sa významne znížiť našu spotrebu papiera. Sme presvedčení, že informovať o našej ponuke sa dá aj inak, ekologickejšie a pritom stále efektívne. Veríme, že aj ďalšie firmy prehodnotia svoju zodpovednosť k životnému prostrediu a začnú sa správať ekologickejšie. Dlhodobo motivujeme našich zákazníkov k odoberaniu elektronických newslettrov, sledovaniu ponúk na našej webovej stránke, facebookovom profile či aplikáciách."
 
Pre tých, ktorí  nemajú internet alebo s ním nevedia narábať  je dobrou správou, že tlačené letáky naďalej nájdete v  predajniach a vo vybraných novinách.
 
 
Spoločnosť zrušila distribúciu papierových týždňových letákov do schránok