Program mestského múzea na mesiac júl a august 2020

Program mestského múzea na mesiac júl a august 2020

Kultúra a divadlo     Mestské múzeum    

MESTSKÉ MÚZEUM – FÁNDLYHO FARA V SEREDI

Ulica M. R. Štefánika 8

OtvÁracIE hodINY: MÁJ - SEPTEMBER : Ut–So, 10°° - 18°° hod., INFO: Telefón:+421 950 894 373,

www.muzeum.sered.sk, e-mail: muzeum@sered.sk

 

Program na mesiac JÚL - AUGUST 2020

 

 

STÁLE EXPOZÍCIE:

PREHISTÓRIA SEREDSKÉHO REGIÓNU

HRAD ŠINTAVA

OBRÁZKY ODVIATE ČASOM, VÝSTAVA DOBOVÝCH POHĽADNÍC ZO ZBIERKY RASTISLAVA PETROVIČA

LAPIDÁRIUM S BAROKOVÝMI SOCHAMI V RENESANČNEJ PIVNICI

VÝSTAVA TEHÁL ZO ZBIERKY DUŠANA IRSÁKA

LAPIDÁRIUM V MÚZEJNEJ ZÁHRADE S PILIEROM STREDOVEKÉHO KOSTOLA

 A S KAMENNÝMI FRAGMENTMI Z HOTELOV LICHTNER A FRIŠTACZKÝ  

 

 

EXPONÁT MESIACA:

 

 KOVOVÁ POKLADNICA MLYNÁRA ANTONA ŠIMKOVIČA

ZO ZAČIATKU 20. STOROČIA

Kovová pokladnica gaštanovej farby,  ozdobená secesným ornamentálnym motívom

 sa zachovala aj s kľúčikom a patrila Šimkovičovcom.

 dar do zbierky mestského múzea od Viery Pučekovej zo Serede

 

 

SRDEČNE VÁS POZÝVAME  NA VÝSTAVY:

SEREDSKÁ farebná PALETA

3. ročník výstavy

Výstava umeleckých diel výtvarníkov zo Serede a okolia

Výstava potrvá od 7. 7. 2020 - 30. 7. 2020

-----------------

 

LÝDIA BORÍKOVÁ - JANČOVIČOVÁ

Výber z tvorby, výstava pri príležitosti 70. jubilea narodenia akademickej maliarky

 Lýdie Boríkovej Jančovičovej

Výstava potrvá od 1. 8. 2020 – 28. 8. 2020

------------------

EMANUEL ŠKAPA – ATELIÉR

SLOVENSKEJ ORNAMENTIKY V SEREDI

Výstava exponátov zo zbierky múzea do 28. 8. 2020

Program mestského múzea na mesiac júl a august 2020