Na Garbiarskej ulici nebola zámerne pokosená trávnatá plocha. Vznikne tu prvá biodiverzná lúka.

Na Garbiarskej ulici nebola zámerne pokosená trávnatá plocha. Vznikne tu prvá biodiverzná lúka.

Životné prostredie a príroda     Iveta Tóthová    
 
V poslednom období sa na Slovensku stáva čoraz viac populárne zakladať tzv. biodiverzné lúky. Mesto Sereď sa tento rok pridalo k obciam a mestám s prírode blízkou údržbou mestskej zelene. Dôvodom zmeny „klasického“ prístupu k údržbe trávnatých plôch je uvedomenie si následkov straty druhovej rozmanitosti rastlinných a živočíšnych druhov
 
Podľa Oddelenia životného prostredia na MsÚ  počas druhej tohtoročnej kosby trávnatých plôch mesto nezasiahlo do plochy na Garbiarskej ulici pri bytovom dome č 48/49 a ponechá ju ako prirodzenú biodiverznú lúku. Je to začiatok nového prístupu k údržbe verejnej zelene s cieľom zachovať druhovú rozmanitosť rastlinných a živočíšnych druhov.
 
 
V posledných rokoch zažívame horúce a suché letá. Menej často kosené plochy a biodiverzné lúky vedia lepšie zadržiavať dažďovú vodu aj rannú rosu a preto sa až ta neprehrievajú ako krátko pokosený trávnik. Okrem takéhoto ochladzovania lúky poskytujú útočisko rôznemu hmyzu, drobnému vtáctvu a najmä opeľovačom rastlín – včelám, čmeliakom a motýľom.
 
 
Lúka bude kosená dva  až tri krát ročne. Keďže je to územie v tesnej blízkosti ochrannej hrádze, kde zaznamenávame veľmi bohatú pestrosť lúčnych kvetov, veríme, že sa táto rozmanitosť prenesie aj na túto plochu.
Okrem prirodzených biodiverzných lúk mesto Sereď plánuje zmeniť vybrané trávniky na kvitnúce lúky s pestrými rastlinnými spoločenstvami. S prácami plánujeme začať v jesennom období tohto roka. Prvé lúčne plochy budú založené na cintoríne na Kasárenskej ulici a na Čepenskej ulici.
 
Plocha má rozlohu 2750 m2  a miesto sa dá ľahko nájsť aj vďaka informačnej tabuli s názvom Garbiarska lúka,  ktorá hovorí tiež o domove pre užitočný hmyz.
Na Garbiarskej ulici nebola zámerne pokosená trávnatá plocha. Vznikne tu prvá biodiverzná lúka.Na Garbiarskej ulici nebola zámerne pokosená trávnatá plocha. Vznikne tu prvá biodiverzná lúka.Na Garbiarskej ulici nebola zámerne pokosená trávnatá plocha. Vznikne tu prvá biodiverzná lúka.Na Garbiarskej ulici nebola zámerne pokosená trávnatá plocha. Vznikne tu prvá biodiverzná lúka.