DD a DSS v Seredi povoľuje návštevy klientov

DD a DSS v Seredi povoľuje návštevy klientov

Udalosti a ľudia     Iveta Tóthová    
Všetky Domovy dôchodcov a Domovy sociálnych služieb na Slovensku mali počas trvania pandémie zakázané návštevy. Klienti tak museli pretrpieť toto obdobie bez osobného kontaktu s rodinnými príslušníkmi prípadne s priateľmi. Mnohí si návštevy nahrádzali telefonátmi alebo videohovormi. Našťastie má Slovensko výborné výsledky testovaných na COVID 19 a tak na základe opatrenia hlavného hygienika a plánu MPSVaR DD a DSS v Seredi uvoľňuje niektoré opatrenia, ktoré boli nútení prijať na zabránenie šírenia ochorenia koronavírusu.
 
Od pondelka, 8.6.2020 budú povolené návštevy vo vonkajších priestoroch areálu zariadenia. V prípade nepriaznivého počasia návštevy budú realizované len vo vstupnej hale pri vrátnici.
 
Návštevy klientov pripútaných na lôžko budú povolené pri dodržiavaní prísnych hygienicko-epidemiologických podmienok vždy iba jedného rodinného príslušníka a to v trvaní 15 minút.
 
Skríning návštev v zariadení je povolený v zmysle nasledovných postupov, ktoré vykonáva službukonajúci personál :
- meranie telesnej teploty,
- dezinfekcia rúk,
- zisťovanie karantény a cestovateľskej anamnézy (čestné prehlásenie),
- používanie ochrany horných dýchacích ciest (rúško).
 
Návštevu klientov pripútaných na lôžko je potrebné nahlásiť deň pred jej uskutočnením telefonicky 031/789 49 32 alebo e-mailom brokesova.jarmila@zupa-tt.sk v čase od 7:00 hod do 15:00 hod. Maximálnu dĺžku návštevy je určená v trvaní 15-20 minút v čase od 10:00 hod do 17:00 hod. každý pracovný deň.
DD a DSS v Seredi povoľuje návštevy klientov