Oznámenie o voľnom pracovnom mieste na pozíciu robotník.

Mestský úrad     mestský úrad    
MESTO SEREĎ OZNAMUJE,
že prijme do pracovného pomeru zamestnanca na pracovnú pozíciu:
 
ROBOTNÍK
 
Náplň práce:
Kosenia na traktorovej kosačke, ručné kosenie
Polievanie zeleného porastu (kvety, stromy)
Čistenie, údržba verejných priestranstiev mesta a zelene (zametanie, kosenie, hrabanie, zbieranie odpadkov, orez kríkov, zimná údržba – odhŕňanie snehu, posyp chodníkov)
Vyprázdňovanie malých smetných nádob
Kontrola malých smetných nádob, nahlasovanie a presun poškodených nádob
Výsadba a údržba kvetinových záhonov
Čistenie priestranstiev v okolí škôl a školských zariadení
Pomocné robotnícke práce na Mestskom úrade v Seredi
Ručné triedenie separovaného odpadu na Zbernom dvore Mesta Sereď
 
Kvalifikačné predpoklady:
základné vzdelanie
Iné predpoklady, osobnostné predpoklady a zručnosti:
vodičský preukaz sk. B výhodou
kurzy v oblasti záhradníctva vítané (napr.: pilčícky preukaz, osvedčenie pre prácu s chemickými prípravkami)
samostatnosť, spoľahlivosť, zodpovednosť, časová flexibilita a záujem o prácu
 
Druh pracovného pomeru:
Pracovná zmluva na plný úväzok (37,5 hod./týždeň), na dobu určitú do 30.11.2020 resp. v prípade vzájomnej spokojnosti na dobu neurčitú.
 
Odmeňovanie:
Funkčný plat v zmysle zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme
Predpokladaný termín nástupu:  júl - august 2020, resp. dohodou
 
Ukončenie výberu:  do 26.06.2020
 
V prípade záujmu o uvedenú pracovnú pozíciu si telefonicky dohodnite osobné stretnutie  na Mestskom úrade v Seredi (tel č.: 0918/815 726 Ing. Himpán, v pracovné dni v čase od 6.00 – do 10.00 hod.), kde Vám budú poskytnuté bližšie informácie. Na základe krátkeho pohovoru si mesto po vzájomnej dohode vyberie vhodných uchádzačov. Počet pracovných miest je obmedzený. Mesto si vyhradzuje právo nevybrať žiadneho kandidáta na uvedenú pracovnú pozíciu.
 
V Seredi,  dňa 04.06.2020
                                                                                                                  Ing. Martin Tomčányi, v.r.
                                                                                                                            primátor mesta