Nové verejné toalety v amfiteátri zvýšia komfort návštevníkov

Nové verejné toalety v amfiteátri zvýšia komfort návštevníkov

Rozvoj a výstavba     Iveta Tóthová    
V priestoroch amfiteátra v Seredi sa v uplynulých rokoch konalo mnoho kultúrno-spoločenských podujatí s niekoľko tisícovou účasťou. Samospráva mesta sa pre zvýšenie komfortu návštevníkov rozhodla na tomto mieste vybudovať verejné toalety. Ide o doplnenie turistickej infraštruktúry v rámci revitalizácie zámockého parku v časti amfiteáter. Zhotoviteľom diela bola na základe verejného obstarávanie  firma Baumann s.r.o. Lehota.
 
 
Hygienické zariadenie sa skladá z dvoch kontajnerových modulov upevnených na betónových základoch.  Dispozícia kontajneru s toaletami pre mužov obsahuje kabínu upratovačky, 5 pisoárov, 2 umývadlá a 5 wc kabínok. Kontajner s toaletami pre ženy obsahuje 2 umývadlá, 4 wc kabínky  a 1 kabínka wc pre ZŤP so šírkou dverí 1000 mm.  V objekte je zabezpečené prirodzené aj nútené vetranie /okná a ventilátory/.  
 
 
Stavba bude napojená na vodovodnú, kanalizačnú aj elektro prípojku. V prípade potreby je možné toalety vykurovať elektrickými konvektormi.
Nakoľko sú toalety umiestnené v amfiteátri, ktorý je súčasťou zámockého parku, stavba bola odsúhlasená Krajským pamiatkovým úradom. Pri výstavbe nedošlo k žiadnemu výrubu stromov alebo likvidácii okrasnej zelene.  Prevádzka toaliet bude časovo vyhradená iba počas trvania kultúrno-spoločenských udalostí.
Nové verejné toalety v amfiteátri zvýšia komfort návštevníkovNové verejné toalety v amfiteátri zvýšia komfort návštevníkovNové verejné toalety v amfiteátri zvýšia komfort návštevníkovNové verejné toalety v amfiteátri zvýšia komfort návštevníkovNové verejné toalety v amfiteátri zvýšia komfort návštevníkovNové verejné toalety v amfiteátri zvýšia komfort návštevníkovNové verejné toalety v amfiteátri zvýšia komfort návštevníkovNové verejné toalety v amfiteátri zvýšia komfort návštevníkovNové verejné toalety v amfiteátri zvýšia komfort návštevníkov